Sla navigatie over

Vlotter wisselen van telecomoperator: meer concurrentie en lagere prijzen

De ministerraad keurde vandaag op voorstel van vicepremier en minister van Digitale Agenda en Telecom Alexander De Croo een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat het voor telecomklanten met een bundelabonnement makkelijker zal maken om van telecomoperator over te stappen.  De nieuwe regels voorzien dat de nieuwe operator instaat voor alle vereiste administratieve en technische handelingen voor de overstap. Dat moet  het risico van langdurige periodes van dienstonderbreking of dubbele facturering vermijden.
 
“Ik wil ervoor zorgen dat klanten met een bundelabonnement veel makkelijker van operator kunnen wisselen. Wanneer klanten makkelijker de overstap kunnen maken, versterkt dit de concurrentie en verlaagt dit de prijzen”, verduidelijkt minister van Digitale Agenda en Telecom Alexander De Croo.
 
Weinig mensen stappen over
Vandaag wordt liefst 83% van alle internetabonnementen in een bundel verkocht, maar stappen relatief weinig mensen over van telecomoperator. Slechts 42% van de bundelabonnees in België is ooit van operator veranderd, tegenover gemiddeld 57% in Europa.
 
Uit het Jaarverslag van de Ombudsdienst voor de Telecommunicatie blijkt bovendien dat eindgebruikers heel wat moeilijkheden ervaren wanneer ze met hun bundelpakket van operator veranderen. Ze worden bijvoorbeeld geconfronteerd met een tijdelijke onderbreking van internet of met dubbele facturatie.
 
Concreet voorziet het ontwerp van KB dat de abonnee zijn nieuwe operator een mandaat geeft om het hele proces af te handelen. De oude en nieuwe operatoren die betrokken zijn bij de overstap zullen hun acties op elkaar moeten afstemmen. Deze aanpak is gelijkaardig aan de regels voor het overstappen met een mobiel of vast telefoonnummer die enkele jaren geleden werden ingevoerd. Die zorgden toen voor meer concurrentie en een forse daling van de gsm-tarieven.
 
Betere afsprakenregeling en informatie
Het ontwerp van KB regelt daarnaast ook het bezoek van de technicus dat nodig is voor sommige installaties en verplicht de operator om minstens een slot van een halve dag voor te stellen zodat de klant niet een hele dag moet thuis blijven voor een installatiebezoek. Het ontwerp van KB zorgt bovendien voor een betere identificatie van abonnees en van de diensten die zij hebben geactiveerd op één installatie-adres.
 
Het ontwerp van KB schrijft voor dat de operatoren de kwaliteit en toegankelijkheid van informatie die ze op hun website ter beschikking stellen van de klanten moeten verbeteren zodat de consument voldoende geïnformeerd wordt over wat er bij een verandering komt kijken. Betere informatie voor de consument moet de drempelvrees wegnemen om van operator te veranderen. 
 
Wat staat er in het KB?

  • Migraties van één operator naar een andere voor abonnementen die internet en/of digitale tv bevatten. Vaste telefonie & mobiele telefonie volgen bestaand proces van nummeroverdracht.
  • Klant ondertekent (op papier of elektronisch) mandaat en geeft aan welke diensten hij wil migreren (al dan niet met nummeroverdracht).
  • Nieuwe operator geeft richtdatum aan nieuwe klant voor installatie en bevestigt die zo snel mogelijk.
  • Nieuwe operator voert installatie uit en zegt contract op bij oude operator met minimale (of geen) onderbreking en zonder dubbele facturatie.
  • De klant wordt na installatie op de hoogte gesteld van activatie.
  • Bij het installatiebezoek krijgt de klant een verslag (op papier of elektronisch). Dit bezoek kan ingepland worden op een halve dag en er is 10 euro compensatie als technicus niet opduikt.
  • Elke operator publiceert op zijn factuur en in de klantenzone de identificatiegegevens van de afgenomen diensten door de klant (in te vullen op het migratieformulier) in analogie met EAN-nummer bij elektriciteit.
  • De website van de operator moet voldoende info bevatten over procedure en mogelijke opzegkosten koppelverkoop

Startdatum: 1 juli 2017. Dit moet de operatoren toelaten om hun informaticasystemen en werkmethodes aan te passen aan de nieuwe regels zodat nieuwe regeling zonder problemen kan starten.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder