Sla navigatie over

Voorbereidende terreurdaden worden strafbaar gesteld

Belangrijkste onderdeel van het wetsvoorstel is dat de notie ‘voorbereidende handelingen’ expliciet in het strafwetboek wordt ingeschreven. Van Cauter: “Een terroristisch misdrijf plegen is onmogelijk zonder voorbereiding. Denk aan het verkennen van locaties, het aankopen van bommenmateriaal, het verschaffen van illegale documenten… Ook het nalaten van iets te doen –zoals een deur sluiten van een gebouw- kan een voorbereidende handeling zijn.”

 

Door dit principe ook strafbaar te stellen, vullen de Kamerleden een belangrijke lacune in de wet in. “Terroristen kunnen nu gevat worden tijdens de voorbereiding, vooraleer ze een al dan niet succesvolle poging ondernemen om toe te slaan.” Deze voorbereidende handelingen worden bestraft met een gediversifieerde straffenschaal: hoe zwaarder het voorbereide misdrijf wordt bestraft, hoe zwaarder ook de straf die op de voorbereiding op zich staat.

 

Van Cauter en De Wit beklemtonen dat de regering al heel wat maatregelen genomen heeft om de strijd tegen het terrorisme te bevorderen. De evolutie van de terroristische dreiging vraagt om een toegenomen controle en waar nodig ook om aanpassingen aan de wet, zodat alle terroristische gedragingen kunnen onderzocht worden en er een passende sanctie op kan geplakt worden. “Ons wetsvoorstel sluit aan bij de ingrepen die de regering al doorvoerde, en versterkt deze nog”, zeggen ze.

 

Belangrijk is ook aan te stippen dat er met deze wetswijziging geen sprake moet zijn van een terroristische groep. De Wit: “Meestal is dit het geval. Maar soms kan het bestaan van een netwerk niet worden bewezen, of handelt een individu helemaal alleen. Ook in die gevallen zullen bewijzen van de voorbereiding van een aanslag volstaan om iemand te vervolgen.”

 

Vandaag is het reeds strafbaar om deel te nemen aan een activiteit van een terroristische groep terwijl je weet dat je zodoende bijdraagt aan een te plegen misdrijf. Ook het aanleveren van materiële middelen met het oog op het plegen van een terreurdaad is strafbaar.

 

Maar volgens Kamerleden Van Cauter en De Wit zijn deze bepalingen te beperkt geformuleerd. Van Cauter: “We willen dat iemand strafbaar is wanneer hij wist of moest weten dat zijn deelname zou kunnen bijdragen aan het plegen van een terroristisch misdrijf. Op die manier is het niet noodzakelijk dat er effectief een misdrijf of aanslag wordt gepleegd voordat men strafbaar is.” Vandaar dat het wetsvoorstel ook deze aanpassing doorvoert.

 

Last but not least breidt het wetsvoorstel de strafbaarstelling van financiering van terrorisme uit. Van Cauter verduidelijkt: "voortaan zal de financiering van elk terroristisch misdrijf strafbaar zijn. Bovendien gaat het niet langer over het faciliteren van een terroristisch misdrijf alleen, maar ook van een terrorist op zich."

 

Beide Kamerleden besluiten dat dit wetsvoorstel het gerecht bijkomende hefbomen en meer armslag geeft om terroristen te vatten, nog voor ze kunnen toeslaan. “We zijn ervan overtuigd dat speurders nu meer wapens in handen zullen krijgen om al in te kunnen grijpen in een erg vroeg stadium, wat van heel groot belang kan zijn wanneer er sprake is van zogenaamde lone wolves”, besluit Van Cauter.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder