Sla navigatie over

Voordelig statuut voor student-ondernemers

Open Vld was met Patricia Ceysens en Tim Vandenput al lang vragende partij om werk te maken van een statuut voor student-ondernemers. Vandaag worden ondernemende studenten geremd door te veel regeltjes. Bovendien worden ze fiscaal gediscrimineerd ten opzichte van jobstudenten. Daar komt nu verandering in.

Studenten die naast hun studies willen ondernemen, kunnen vanaf 1 januari 2017 rekenen op een voordeliger statuut.

Wie komt in aanmerking?

Het nieuwe statuut is van toepassing op student-ondernemers die jonger zijn dan 25 jaar en die reglementair zijn ingeschreven in een onderwijsinstelling (die erkend is door een bevoegde autoriteit in België).

Wat betekent dit concreet?

Student-ondernemers zullen kunnen genieten van een gunstiger tarief voor sociale bijdragen. Bovendien worden ze tot 6500 euro per jaar vrijgesteld van bijdragen. Ook niet onbelangrijk is dat de eerste schijf van 1500 euro van hun inkomen niet mee in rekening wordt gebracht als bron van inkomsten. 

Perioden waarin de student-ondernemer verminderde bijdragen betaalt, zullen ook meetellen voor de wachttijden rond arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en moederschap.

Tevreden reacties

Maggie De Block: “Werkende studenten dragen de economie van morgen. Het was daarom cruciaal om de situatie voor zelfstandige student-ondernemers te verbeteren. Door hun sociale bijdragen te verminderen, vereenvoudigen we hun leven waardoor ze zich beter kunnen toeleggen op de ontwikkeling van hun onderneming.”

Ook Philippe De Backer is positief: “Vandaag keurde ik op de ministerraad mee goed dat student-ondernemers binnenkort makkelijker én fiscaal voordeliger een eigen zaak kunnen uitbouwen om hun dromen te realiseren.” 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder