Sla navigatie over

Voortaan kan ook jeugdsector volwaardig genieten van investeringssubsidies

Jeugd- en culturele organisaties die infrastructuurwerken willen laten uitvoeren, kunnen een dossier indienen bij de Vlaamse overheid voor ondersteuning vanuit het Fonds voor Culturele Infrastructuur (Foci). Dat fonds werd opgestart om culturele organisaties de mogelijkheid te geven grote renovatiewerken te laten uitvoeren. Daarnaast konden organisaties ook subsidies aanvragen voor specifieke bouwwerken die passen binnen de prioriteiten die de Vlaamse regering heeft vastgelegd.

Minister Gatz heeft voor de komende beleidsperiode 2017-2021 nu bepaald dat theatertrekken, de verbetering van de toegankelijkheid van de infrastructuur en investeringen in energiemaatregelen de nieuwe prioriteiten zijn.

Voortaan kan ook de jeugdsector intekenen op grote investeringsdossiers en voor investeringen binnen de prioriteiten. Op die manier wil minister Gatz ook de jeugdsector de mogelijkheid geven hun infrastructuur te verbeteren.

Sven Gatz: “Infrastructuurwerken kennen vaak een hoge kost. Om culturele organisaties, en nu ook de jeugdsector, te helpen bij renovatiewerken, kunnen ze vanaf dit jaar opnieuw dossiers indienen.  Op die manier helpen we hen om hun infrastructuur te verbeteren. We zetten deze  keer ook volop in op energiezuinigheid. Zo draagt de sector ook bij aan een beter klimaat.”

Vanaf 2018 neemt het bedrag voor de energiemaatregelen toe tot 5 miljoen euro. Voor deze maatregelen komen ingrepen in aanmerking als dakisolatie, isolatie van buitenmuren en vloeren, installatie van super isolerend glas of vervanging van verouderde verwarmingsinstallaties.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder