Sla navigatie over

Voorzitter klimaatcommissie tevreden over oplossing voor nieuwe elektriciteitsproductie

In de klimaatcommissie is onder voorzitterschap van Bram Delvaux een akkoord bereikt over de steun aan nieuwe elektriciteitsproductie. Cruciaal daarbij is dat de energiefactuur voor de consument en bedrijven niet stijgt.

Door de geplande sluiting van een aantal kerncentrales de komende jaren, is bijkomende energieproductie noodzakelijk. Het afgelopen jaar werkte de regering daar een ondersteuningsmechanisme uit dat voorziet in extra energiecapaciteit. Over de financieringswijze moest nog een akkoord gesloten worden alvorens het door Europa kan goedgekeurd worden.

Onder impuls van de toenmalige voorzitter van de Klimaatcommissie Vincent Van Quickenborne werd in het parlement aan een breed gedragen compromis gewerkt. Dat is nu rond.

De huidige voorzitter van de commissie Bram Delvaux is tevreden: “Er is een oplossing uitgewerkt om het dossier te deblokkeren en tegelijk zorgen we ervoor dat de factuur voor gezinnen en bedrijven niet stijgt. We willen de kostprijs van de nieuwe capaciteit zo laag mogelijk houden. Tegen eind dit jaar moet de regering daarvoor met voorstellen naar het parlement komen. Als commissievoorzitter ben ik tevreden over de constructieve manier waarop we tot dit voorstel gekomen zijn. Iedereen heeft de partijgrenzen overstegen en bewezen dat het parlement haar rol kan spelen in dit belangrijke dossier.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder