Sla navigatie over

Open Vld voorzittersverkiezingen

Voorwaarden 

 • Een persoon die zich wil kandidaat stellen voor het partijvoorzitterschap, moet minstens twee jaar lid zijn van Open Vld.
 • Daarnaast moet de kandidaat gesteund worden door:
  • ofwel minstens 2 regiobesturen uit verschillende provincies
  • ofwel minstens 1 afdeling uit elke provincie
  • ofwel minstens 500 leden
   - Voor de eerste twee vormen van steunbetuigingen beschikt de partij over een modelformulier. 
   - Afdelingen of regiobesturen mogen meer dan één kandidaat-voorzitter steunen.
 • Een absolute meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen is nodig om verkozen te worden als partijvoorzitter.
 • Het mandaat van de partijvoorzitter telt vier jaar.

Praktisch

 • Kandidaturen kunnen ingediend worden tot en met 8/07, om 10 uur
 • Campagne tussen 8/07 en 9/08
 • 25/07 (middernacht):
  • deadline voor indienen bewijsstukken kandidaten partijvoorzitters
  • deadline intrekken kandidaturen
 • Digitale stemming tussen 12/08 en 17/08
 • 17/08 bekendmaking resultaat partijbestuur en partijvoorzittersverkiezingen
 • 19/08 start tweede stemronde partijvoorzittersverkiezingen indien geen absolute meerderheid in ronde 1
 • 24/08 bekendmaking resultaat tweede ronde partijvoorzittersverkiezingen 
Het is niet langer mogelijk te kandideren. De lijst met ontvankelijke kandidaten zal binnenkort bekendgemaakt worden.

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder