Sla navigatie over

Voyeurisme wordt strafbaar

Het lijkt vanzelfsprekend dat het binnenkijken of filmen in kleed- en slaapkamers, het fotograferen onder rokken, het gluren door een sleutelgat van een toilet, niet door de beugel kan. Het slachtoffer is immers niet op de hoogte, verleent geen toestemming, en wordt bijgevolg aangetast in zijn of haar seksueel eergevoel en integriteit. “Maar er is geen enkele wettelijke bepaling die dit bespieden strafbaar maakt. Zo is er vandaag enkel sprake van aanranding van de eerbaarheid indien er geweld of bedreiging mee is gemoeid”, zegt Carina Van Cauter.

Bijkomend probleem is het verspreiden van naaktfoto’s of filmpjes zonder toestemming van het slachtoffer. “Ook dit is vandaag niet strafbaar. Nochtans worden er met de komst van het internet en sociale media bijvoorbeeld na een relatiebreuk vaak dergelijke beelden als wraak rondgestuurd. Ook hier willen we tegen kunnen optreden om de rechten van het slachtoffer te kunnen doen gelden”, vult Patrick Dewael aan.

De liberale Kamerleden werkten een wetsvoorstel uit dat voyeurisme op zichzelf als een strafbaar feit catalogeert. “Het wordt strafbaar een persoon te observeren of van hem of haar een beeld- of geluidsopname te maken, met of zonder hulpmiddelen, zonder de toestemming of medeweten van het slachtoffer dat ontbloot is of een seksuele daad stelt in een publieke of private omgeving. Ook het zonder toestemming of buiten het medeweten tonen of verspreiden van een beeld- of geluidsopname van een ontblote persoon of een persoon die een expliciete seksuele daad stelt, wordt strafbaar. Ook als het slachtoffer initieel toestemming gaf om de beelden te maken”, legt Van Cauter uit. Tot slot wordt de kwalificatie van aanranding van eerbaarheid uitgebreid met dwang, verrassing of list. “Zo kan ook het bespieden van iemand die bijvoorbeeld bedwelmd of om medische redenen in slaap werd gebracht strafbaar worden.”

Met dit wetsvoorstel dichten de liberale Kamerleden een aanzienlijke lacune in de wetgeving. “Onlangs ging een basketbalcoach nog vrijuit die zijn speelsters heimelijk filmde in de kleedkamers. Dat zal zeer binnenkort niet meer kunnen gebeuren. We beschermen dus de slachtoffers. Bovendien stroomlijnen we de rechtspraak, gezien bepaalde rechters voyeurisme wel al interpreteerden als een strafbare vorm van aanranding van de eerbaarheid en andere rechters niet”, besluit Dewael.

Het wetsvoorstel zal spoedig gestemd worden in de voltallige Kamer. Na publicatie in het Staatsblad treedt de nieuwe wet dan in werking.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder