Sla navigatie over

vrijhandelsakkoord eu-vietnam sterk signaal in tijden van protectionisme

Het Europees Parlement debatteert vandaag over een nieuw vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Vietnam. De overeenkomst is het meest ambitieuze handels- en investeringsakkoord ooit met een ontwikkelingsland en vormt een belangrijke opstap voor verdere samenwerking in de regio. Morgen vindt de stemming over het akkoord plaats.

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open VLD, Renew Europe) is voorstander van het akkoord: “Na Singapore is Vietnam binnen de ASEAN onze grootste handelspartner. Met het akkoord zal op termijn meer dan 99% van alle heffingen verdwijnen en zullen ook heel wat niet-tarifaire belemmeringen opgeheven worden waardoor het voor onze kmo’s gemakkelijker zal zijn om te exporteren naar Vietnam. Door het akkoord zou de jaarlijkse uitvoer van Europese bedrijven richting Vietnam tegen 2035 met 8 miljard euro groeien en zullen ook heel wat Europese producten met geografische aanduiding worden beschermd. In tijden van protectionisme is dit akkoord een sterk signaal vόόr vrijhandel. Het zou onverstandig zijn niet in te zetten op de Aziatische markt, wetende dat een aanzienlijk aandeel van de toekomstige economische groei in Azië gegenereerd zal worden.”

Ook met betrekking tot de fruitsector biedt het akkoord volgens Vautmans opportuniteiten: “Vietnam heeft enkele jaren geleden haar grenzen geopend voor Belgische appelen en peren, maar de export is op dit moment nog erg beperkt. Het is normaal dat deze nieuwe afzetmarkt tijd nodig heeft om te groeien. We zetten dan ook sterk in op de promotie van onze producten aldaar. Het vrijhandelsakkoord met Vietnam zou hierin wel eens een welgekomen extra duwtje in de rug kunnen zijn omdat het de handel ongetwijfeld gemakkelijker zal maken”, zegt Vautmans.

“Het belang van dit akkoord gaat verder dan het strikt economische” vervolgt Hilde Vautmans. “We moeten durven erkennen dat wat betreft mensen – en arbeidsrechten Vietnam nog een weg te gaan heeft. Toch geloven we er in dat dit akkoord een katalysator kan zijn voor hervormingen. Dat zien we nu al, want dankzij de onderhandelingen heeft Vietnam op verschillende vlakken vooruitgang geboekt. Zo is de kinderarbeid fors gedaald sinds de start van de onderhandelingen, ratificeerde Vietnam enkele fundamentele internationale akkoorden en zal Vietnam ook in de toekomst fundamentele ILO conventies ratificeren en integreren in z’n arbeidswet. Met dit akkoord kan de EU dus een positieve invloed uitoefenen op Vietnam. Een versterkte dialoog en verhoogde betrokkenheid zal ons toelaten druk uit te oefenen in de positieve zin en Vietnam om verantwoording te vragen wanneer het de verplichtingen van het akkoord niet nakomt. Zonder het akkoord riskeren we Vietnam in de armen van China te duwen. En dat is, op z’n zachtst uitgedrukt, géén goed alternatief.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder