Sla navigatie over

TEGEN MOETEN 

VOOR MOGEN

Wij moeten al genoeg…

Sommigen vinden dat we moeten leven volgens hun regels en opvattingen, omdat ze denken dat ze beter weten wat goed is voor de mensen. 

Wij geloven niet in moeten. Wij geloven in de kracht van de mensen.
Want mensen weten meestal zelf wat beter is voor hen. En wij weten dat mensen hun vrijheid koesteren.

Wij staan achter een samenleving waar iedereen mag vrij zijn. Waar we mogen zeggen wat we willen. Waar we mogen initiatief nemen en ondernemen. Waar we mogen houden van wie we willen. Waar we mogen kiezen wie we zijn.

Wij werken voor een vrije samenleving, waar mensen tot hun recht komen.

Omdat mogen nu eenmaal beter werkt dan moeten.


TEGEN NEGATIVITEIT 

VOOR DIVERSITEIT

Wij verwerpen het idee van beperkingen. Wij omarmen de diversiteit van gedachten en ervaringen, want wij geloven in de kracht van verscheidenheid.

Omdat we geloven in de kracht van mensen, en dat iedereen zelf kan bepalen wat het beste voor hen is.

Wij staan voor een samenleving waar woorden niet worden ingeperkt, maar juist worden gevierd. Waar het nemen van initiatief wordt aangemoedigd en ondernemerschap wordt gewaardeerd. Waar liefde niet wordt beperkt, maar de vrijheid om je eigen identiteit te kiezen een troef is.

Wij zetten ons in voor een samenleving waarin de verscheidenheid aan mensen volledig tot hun recht komt.

Omdat het omarmen van diversiteit en vrijheid beter werkt dan vasthouden aan beperkingen en negativiteit.


TEGEN ZWARTGALLIG 

VOOR REGENBOOG

In een wereld waar somberheid soms lijkt te overheersen, streven wij ernaar om de toekomst samen kleur te geven.

Want iedereen heeft het recht om 100% zichzelf te zijn.

Daar worden we samen beter van. Tegen de stroom van zwartgallige gedachten en pessimisme in.
Omdat vrijheid zo belangrijk is.

Vrijheid om te zijn wie je bent. Om te kiezen wat er met jouw lichaam gebeurt. Om volledig zelf je leven te bepalen, zonder beperkingen.
Omdat de wereld samen kleur geven nu eenmaal beter werkt dan de toekomst zwart inzien.

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder