Sla navigatie over

VRT moet lessen trekken uit interview met Syriëstrijder

Minder dan een week nadat de VRT-top haar ‘Actieplan onpartijdigheid’ in de commissie Media kwam toelichten, wordt de waarde van dat plan meteen op losse schroeven gezet. Na de gewraakte passage van een Syriëstrijder in De Afspraak maandagavond, barstten de sociale media en krantenpagina’s van de kritiek op de VRT. Vlaams Volksvertegenwoordigers Lionel Bajart en Jean-Jacques De Gucht betreuren deze gang van zaken. “Dit is een gemiste kans. De VRT had hier net haar duidelijke meerwaarde in informatie, duiding en analyse moeten waarmaken.” Bajart ondervroeg daarom Mediaminister Sven Gatz hierover in het Vlaams Parlement.

Op 8 oktober stelden Luc Van Den Brande en Luc Rademakers het ‘Actieplan onpartijdigheid’ van de VRT voor in de commissie Media van het Vlaams Parlement. Na een aantal incidenten, zoals het aan het woord laten van een Britse IS-sympathisant een goed jaar geleden, zonder voldoende weerwerk of duiding, besliste de VRT zijn onpartijdigheid en neutraliteit uitgebreid te laten onderzoeken.

Het actieplan zou er voor moeten zorgen dat gelijkaardige incidenten voorkomen worden. Er wordt zelfs expliciet vermeldt: "Extreme meningen moeten aan bod kunnen komen. Maar maak dan ook duidelijk dat het om een extreme mening gaat. Geef er gewicht en context aan. En kies liever voor een vooropname, dan voor een rechtstreeks gesprek.” Deze regel werd in de uitzending van De Afspraak overtreden.

Kritische duiding noodzakelijk

Jean-Jacques De Gucht: “Het aan het woord laten van extreme meningen is noodzakelijk. Het wapent de burger en versterkt  onze democratische samenleving. Maar dit moet wel gepaard gaan met duiding en de toetsing aan de fundamentele waarden die aan de grondslag van onze samenleving liggen. Dat ontbrak in deze uitzending.”

In een paniekreactie besliste de hoofdredactie van de VRT diezelfde avond nog om die aflevering van ‘De Afspraak’ niet meer heruit te zenden en ook van alle digitale kanalen te verwijderen, omdat het gesprek niet voldeed aan de journalistieke normen van de VRT. Met alle gevolgen vandien. Via sociale en andere media werd het interview breed verspreid, in de originele vorm. Binnen de openbare omroep, maar ook bij andere pers, moest de hoofdredactie zich verantwoorden voor haar beslissing. Binnen de VRT-redactie werd  zelfs een motie van wantrouwen tegen die hoofdredactie overwogen.

Lessen trekken en actieplan strikt volgen

Lionel Bajart: “Het actieplan van de VRT had als doel om incidenten als dit te voorkomen. Nu blijkt dat dat alvast niet geslaagd verloopt. Maar ook in de afhandeling liep het fout. Duiding en analyse ontbreken nog altijd bij dat interview. Terwijl dat nét tot de kernopdracht van de VRT behoort. Van media-professionals zou je ook verwachten dat ze weten dat zo’n zaken een tweede leven gaan leiden op het internet.”

Minister Gatz bevestigde in het Vlaams Parlement dat hij aan de VRT het signaal heeft gegeven de ndoige conslusies te treken uit dit incident en het ‘Actieplan Onpartijdigheid" strikt te volgen.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder