Sla navigatie over

Waar zijn ze?

Zeker 10.000 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen vermist in Europa, waarvan 124 gemeld bij Child Focus in België en 618 bij de Dienst Voogdij. Aantallen waar ik heel erg van ben geschrokken. Sinds Europol in 2016 met dit bericht naar buiten kwam, laat het mij niet meer los. Hoe kan dit, vraag ik me af. Waar zijn al die kinderen dan? Wat is er met hen gebeurd?

Toen begon mijn zoektocht naar antwoorden. Ik bezocht Europol, asielcentra en ging naar de vluchtelingenkampen in Duinkerke en Calais.

En ik maakte er een boek over. Ik wil mensen wakker schudden over deze problematiek, de bestaande pijnpunten blootleggen en mogelijke antwoorden formuleren.

Ik wil met dit boek zeker geen vrijbrief geven om vluchtelingenkinderen met of zonder ouders zomaar naar Europa te laten reizen. Ik wil er wel mee voorkomen dat ze opnieuw in de handen van de smokkelaars vallen. Dat mag en kan niet gebeuren in Europa. Er is nog heel veel werk aan de winkel, maar waar een wil is, is een weg. Enkel met een krachtig Europees antwoord kunnen deze kinderen beschermd worden en kunnen we hen uit de handen van de mensensmokkelaars – en handelaars houden. Op 2 mei zal ik dan ook de resolutie ‘Protection of children in migration’ indienen in het Europees Parlement dat hier werk van zal maken. 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder