Sla navigatie over

Waarom op Open Vld stemmen?

1.     Open Vld gaat resoluut voor economische groei en jobs. Een sterke economie creëert jobs en doet iedereen vooruitgaan. Bovendien garanderen we met een groeieconomie een goed pensioen en goede gezondheidszorg voor iedereen. Ons groeiplan bevat de juiste recepten: 5 miljard belastingverlagingen voor wie werkt en met pensioen is, en 5 miljard voor wie werk geeft. We zorgen voor meer koopkracht door een hervorming van de personenbelasting. We financieren dit volledig door alle overheden in dit land te laten afslanken, en heffen als enige partij geen nieuwe belastingen.
 

2.     Open Vld hervormt met het hoofd en het hart. Want we willen opnieuw vooruitgaan met België en Vlaanderen zonder iemand achter te laten. Daarom tekende Maggie De Block een zorgplan uit dat mensen centraal stelt in de zorg. De patiënt krijgt meer inspraak, ouderen krijgen zelf het budget voor hun zorg en we geven meer aandacht aan de geestelijke gezondheidszorg. We investeren ook 300 miljoen extra in de zorg voor mensen met een handicap. Want wachtlijsten zijn onaanvaardbaar.

3.     Wij zijn de enige partij die geen nieuwe belastingen voorstellen voor de volgende 5 jaar. Wij financieren onze plannen door alle overheden in dit land zuiniger te laten omspringen met de centen in plaats van nieuwe belastingen te heffen. Ook door onze overheden eenvoudiger te maken en ze veel beter te laten samenwerken, dringen we het overheidsbeslag terug met 5% tegen 2019. Wij verlagen dus de belastingen effectief, daar waar anderen ze verschuiven of verhogen.

4.    Vlaanderen moet opnieuw vooruit. De huidige stilstand , bijvoorbeeld aan de Oosterweel en de Limburgse Noord-Zuidverbinding kost de burger niet alleen veel tijd, ze remt ook de economische ontwikkeling. Ook over mobiliteit, willen burgers meedenken en meedoen. De politiek moet ruimte creëren voor dat burgerengagement, zodat uiteindelijke beslissingen een breed draagvlak hebben. Want als men, zoals de huidige Vlaamse regering nu heeft gedaan, doofstom blijft voor de argumenten van burgers, verliest iedereen. Die logica wil Open Vld, de partij van de burger, omdraaien.

5.     Open Vld gelooft in de kracht en het engagement van vrije mensen. De trend om steeds meer overheidsregeltjes op te leggen, fnuikt die dynamiek. Daarom geven we mensen opnieuw meer vrijheid. Door de remmen op werk weg te werken; door vrij initiatief te stimuleren; door discriminaties in de gezinswetgeving weg te werken; door burgerparticipatie te stimuleren; door duidelijke principes in plaats van duizenden regeltjes centraal te stellen in het beleid.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder