Sla navigatie over

“Wachtlijsten justitiehuizen wegwerken”

Eind 2013 stonden 875 dossiers in de wachtrij, eind 2015 waren dat er 2.184. Vooral de wachtlijsten voor bemiddeling en werkstraffen stegen spectaculair. “Deze wachtlijsten zorgen voor schrijnende toestanden. Kinderen in een vechtscheiding moeten bijvoorbeeld tot een jaar wachten voor de rechter een beslissing neemt over de bezoekregeling,” zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman. “Bovendien worden werkstraffen niet uitgevoerd, wat zorgt voor een beeld van straffeloosheid.” Ze ondervroeg daarom de minister van welzijn hierover in het Vlaams Parlement.

Meer nodig dan extra aanwervingen

De minister wijst erop dat er sinds nu heel wat procedures lopen voor de aanwerving van nieuwe justitie-assistenten. Hij hoopt daarom dat de wachtlijsten door deze extra aanwervingen snel korter zullen worden of weggewerkt. Bovendien wil de minister komen tot betere afspraken met de magistraten en wil hij de werking van de justitiehuizen beter stroomlijnen.

“De wachtlijsten bij de justitiehuizen zijn onaanvaardbaar,” zegt Martine Taelman. “We zullen zien of de bijkomende aanwervingen soelaas bieden, maar er zal wellicht meer nodig zijn. Zo zal de werking en taakstelling van de justitiehuizen zel ook ernstig onder de loep moeten worden genomen.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder