Sla navigatie over

Warmtekaart Vlaanderen klaar voor gebruik

“Om de Europese klimaatdoelstellingen 2020 te halen, wil Vlaanderen een derde van de doelstelling hernieuwbare energie met groene warmte invullen. Ik ben dan ook blij de warmtekaart Vlaanderen vandaag te kunnen voorstellen. Het is een bruikbare tool die lokale beleidsmakers en initiatiefnemers aanmoedigt energieverspilling te beperken door de potentieel interessantste gebieden voor warmtenetten verder onder de loep te nemen”, zegt minister van Energie Bart Tommelein.

Een warmtenet kan ‘verloren’ warmte, bijvoorbeeld van verbrandingsovens, grote bedrijven en elektriciteitscentrales transporteren naar nabije plaatsen met een warmtevraag. Een netwerk van goed geïsoleerde ondergrondse leidingen brengt de stoom of het warm water naar woningen en bedrijven. De restwarmte wordt zo op een andere plaats ingezet voor ruimteverwarming, voor sanitair warm water of voor industriële processen.

Voor de warmtekaart werd eerst de warmtevraag van burgers en bedrijven bekeken, daarna werd het beschikbare aanbod van restwarmte (afvalverbranding, processen in grote bedrijven en van elektriciteitscentrales) aangeduid. Elk gebied in Vlaanderen kreeg een kleur, die overeenstemt met de mate waarin een warmtenet interessant kan zijn. Ook de mate waarin warmtekrachtkoppeling (WKK) rendabel kan zijn, werd mee in overweging genomen. Bij WKK wordt tegelijk elektriciteit en warmte geproduceerd. De warmte kan ter plaatse gebruikt worden of, zoals restwarmte, via een warmtenet vervoerd worden.

De warmtekaart van VITO wijst vele locaties in Vlaanderen als potentieel rendabel aan. De oranje en rode gebieden op de kaart geven de meest kansrijke gebieden weer. Plaatsspecifieke haalbaarheidsstudies blijven nodig om de eerste inschatting aan de werkelijkheid te toetsen. De warmtekaart is immers gebaseerd op algemene Vlaamse parameters en geeft dus geen definitief oordeel.

Bekijk de warmtekaart en het volledige VITO-rapport via www.energiesparen.be/warmtekaart .

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder