Sla navigatie over

‘Wat goed is voor Volvo, is goed voor alle bedrijven’

Belangrijk om weten is dat het gaat om algemene maatregelen. Wat goed is voor Volvo, is dus ook goed voor alle bedrijven. Een overzicht van de 10 belangrijkste federale competitiviteitsmaatregelen die het voorbije jaar op de rails werden gezet.

Maatregelen die dit jaar al voelbaar zijn:

  • Lineaire lastenverlaging voor alle 2,7 mio werknemers in de privésector, inclusief social profit (453 mio)
  • Korting voor laaggeschoolde jongeren van 1.000 euro per maand (30 mio)
  • Extra lastenverlaging voor oudere werknemers die oploopt tot 1.500 euro korting per kwartaal voor 62-plussers (15 mio)
  • Vermindering energiekosten via compensatie offshore-bijdrage en lagere federale bijdrage op elektriciteit en gas
  • Loonmatiging in 2013 en 2014 waardoor loonkost minder snel stijgt
  • Matiging loonkost door hervorming index die nu bijvoorbeeld rekening houdt met solden, en door lagere inflatie door lagere energiekost (meer marktwerking en lagere btw)

 

Maatregelen die er nog aankomen:

  • Versterking fiscale korting op ploegen- en nachtarbeid met bijna 50% (van 15,6% niet-doorstorting bedrijfsvoorheffing in 3 stappen naar 22,8%), in het bijzonder interessant voor de maakindustrie (450 mio)
  • Lineaire lastenverlaging van nog eens 250 EUR per voltijds equivalent per jaar (450 mio)
  • Optrekken van de lage loongrens tot 2.339 EUR bruto/maand waaronder een extra korting geldt (450 mio)
  • Fiscale korting vennootschapsbelasting voor het aanleggen van een sociaal passief vanaf 2019, voor wanneer het bedrijf tot ontslag moet overgaan (250 mio)

Ieder bedrijf in België dat de rekening maakt, zal vaststellen dat de optelsom van deze maatregelen leidt tot enkele procenten lagere loonkosten. Het Federaal Planbureau heeft berekend dat deze aanpak zorgt voor 54.000 extra jobs en dat de loonkost daalt met 3%, goed voor 4,5 miljard extra zuurstof voor de economie.

Alexander De Croo: “Ik ben tevreden dat we in budgettair moeilijke tijden onder impuls van Open Vld de lasten voor ondernemingen onmiddellijk met 1,1 mia euro hebben verlaagd. Een inspanning die we de volgende jaren moeten aanhouden en verder versterken. Een goed draaiende economische motor is de enige garantie om onze pensioenen en gezondheidszorg betaalbaar te houden.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder