Sla navigatie over

Wat houdt het sociaal akkoord tussen vakbonden, werkgevers én regering nu precies in?

"Meer concurrentiekracht voor wie werk geeft, meer koopkracht voor wie werkt" – Het sociaal akkoord voor u samengevat.

Samenwerken loont: akkoord om opnieuw vooruit te gaan

Deze federale regering wil economische groei stimuleren. Dat levert jobs en welvaart op. Die scheppen dan weer de ruimte om de sociale zekerheid en de pensioenen te garanderen en te versterken. Zo blijft niemand in de samenleving achter.

Het bereikte sociaal akkoord is daarom een belangrijke stap vooruit. Dankzij de positieve ingesteld van elke sociale partner die het akkoord goedkeurde, gaat zowel wie werkt, wie werk geeft en wie gewerkt heeft er op vooruit. Sociaal overleg tussen mensen van goede wil loont.

Met dit sociaal akkoord bouwen de sociale partners verder op het werk van de federale regering. Die had bij haar aantreden al beslist om vanaf januari 2015 mensen die werken elke maand extra netto koopkracht te geven (via de forfaitaire beroepskost) en tegen eind 2016 de loonkostenhandicap van ons land weg te werken.

We versterken uw koopkracht:

 • Werknemers kunnen vanaf volgend jaar met werkgevers praten over zowel bruto als netto loonsverhoging.
 • Een hoger nettoloon voor werknemers is nu al een feit, dankzij een lastenverlaging (via de forfaitaire beroepskosten) van de federale regering.
 • Deze netto loonsstijging compenseert voor de laagste en de middenlonen de indexsprong.
 • Dat nettoloon zal nog stijgen in 2016, want de lastenverlaging zal aan impact winnen. Er werd bewust gekozen om de middenste inkomens het meeste voordeel te geven.
 • Iedereen die met pensioen is, krijgt liefst 6,9% meer vakantiegeld.
 • Mensen met de laagste pensioenen krijgen 2% meer.
 • Wie al van voor 1995 met pensioen is, ziet dat pensioen met 1% stijgen.

 

We helpen wie het moeilijker heeft, want we laten niemand achter:

 • De laagste werkloosheidsuitkeringen gaan met 2% omhoog.
 • Wie minder dan 15 jaar in een werknemersstelsel heeft gewerkt en daarna de stap heeft gezet naar een zelfstandigenstatuut, krijgt meer pensioen.
 • We trekken de uitkeringen voor invaliditeit op, met speciale aandacht voor wie het minimum krijgt. Ook  de inhaalpremie stijgt.

 

We maken onze werkgevers competitiever in de wereld:

 • De ondertekenaars van het sociaal akkoord  zijn ervan uitgegaan dat de regering de  indexsprong zal doorvoeren
 • Samen met de andere maatregelen (loonnorm (max. + 0.6%), competiviteitspact,…) betekent dit dat ons land wellicht al eind 2016 haar loonhandicap met onze buurlanden zal hebben weggewerkt.
 • Hierdoor winnen onze ondernemingen aan competitiviteit, een broodnodige voorwaarde om de economie opnieuw te doen groeien.

 

Het sociaal akkoord is dus zowel een ambitieus als rechtvaardig akkoord. Wie werk geeft kan volop de internationale concurrentieslag aan. Wie werkt of gewerkt heeft wordt daarvoor beloond. En wie het moeilijk heeft krijgt een duwtje in de rug. Open Vld-ministers Alexander De Croo en Maggie De Block en staatssecretaris Bart Tommelein zullen de koers van deze regering blijven bewaken en sturen: lagere belastingen en meer economische groei.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder