Sla navigatie over

“We lossen problemen op en schuiven geen facturen door naar toekomst”

In het Vlaams Parlement werd een debat gehouden over de stroomtaks die de Vlaamse regering invoert en die betaald zal worden door gezinnen en bedrijven. Elk gezin zal jaarlijk 100 euro moeten betalen, met een sociale correctie voor 1 op 10 gezinnen. Zij zullen 25 euro per jaar moeten bijdragen.

Toekomst groene energie veilig stellen

“De invoering van die taks is niet leuk. Maar daarmee lossen we een groot historisch probleem op,” zegt Willem-Frederik Schiltz. “We steken onze kop dus niet in het zand zoals de vorige regering, maar zorgen ervoor dat we ook in de toekomst nog kunnen investeren in groene energie.”

In repliek op kritiek van de oppositie wees Bart Somers, fractieleider voor Open Vld in het Vlaams Parlement, op de groenestroomschuld die onder de vorige Vlaamse regering is opgebouwd. “Sinds 2010 waarschuwen instanties zoals de SERV en de VREG herhaaldelijk voor de nefaste gevolgen van de onverantwoorde  subsidiëringspolitiek. Maar hun talloze adviezen werden systematisch in de wind geslagen. Het gevolg is dat we nu een schuld hebben van 9,2 miljard euro. Dat is genoeg om alle wachtlijsten in de zorg of in de scholenbouw meteen op te lossen. Had men in 2009 ingegrepen, was deze taks niet nodig.”

Jobs niet in gevaar brengen

De stroomtaks zal worden betaald door gezinnen en bedrijven. “Van de 492 miljoen die de nieuwe heffing per jaar zal opbrengen, betalen de bedrijven 262 miljoen, ofwel 53%. Daarmee betalen ze meer dan vroeger.” verduidelijkt Willem-Frederik Schiltz. “Zeggen dat de bedrijven worden vrijgesteld is dus onjuist. Vragen om ze nog zwaarder te belasten dom. Als we de energiekost te fel verhogen, dreigen heel wat bedrijven hier te vertrekken en sneuvelen er duizenden jobs.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder