Sla navigatie over

We mogen ons niet uit elkaar laten spelen

Dames en heren,

Net als tien maanden geleden staan we hier vandaag opnieuw. Spijtig genoeg opnieuw. Verenigd in ons verdriet, onze verontwaardiging, onze solidariteit.

De barbaarse aanslagen in Parijs raken ons diep. Ondraaglijke beelden. Beelden uit de hel. irrationeel geweld. Verwoestend. Duivels.

Pas nu – enkele dagen later – voelen we steeds meer de ravage van die waanzin. Het vreet aan ons, vanbinnen. het vreet aan ons gemoed. Veel mensen voelen zich ontredderd. Zulke barbarij doet alle zekerheden wankelen. Hoe geef je zoiets een plaats. Hoe kan de mens tot zoiets in staat zijn ?

De aanslagen zaaien angst in ons hart. Ze maken ons vertwijfeld, diep bedroefd, maar ook radeloos en kwaad.

Terroristen, collega’s, hopen met die aanslagen net dat te bereiken. Verdeeldheid, polarisatie, haat. Ze willen ons dwingen naar de wereld te kijken zoals zij dat doen. Door hun bril. Ze willen dat we onze medemensen als vijanden zien, dat we hen afwijzen. Dat, die overwinning, mogen we hen niet gunnen.

Tegen terroristen en gewelddadig extremisme moet kordaat worden opgetreden. Door politie en gerecht. De daders en hun handlangers moeten opgespoord en gestraft. Justitie en politie moeten de middelen krijgen om onze bevolking effectief te beschermen. Desnoods nieuwe instrumenten, zonder taboes, maar zonder onze principes, mensenrechten, de rule of law op te offeren. Die terroristen provoceren ons daartoe. Want ze weten dat we dan afdalen op hun barbaarse niveau, dat van de willekeur, dat we dan de beschaving opofferen die we net willen verdedigen.

Die gewelddadige fundamentalisten strijden niet alleen met bommen en aanslagen en geweld, maar ook met een pervers maatschappijbeeld. Hun totalitaire ideologie lijkt sterk op het nazisme van Hitler of het communisme van Pol Pot. Het is even gevaarlijk, radikaal en onverzoenbaar.

De overwinning op dat totalitaire gedachtengoed, daar kan politie en justitie niet alleen voor zorgen. Daar kan niet de staat, maar alleen de samenleving voor zorgen. Wij allen.

Door de voedingsbodem voor extremisten weg te nemen, hun recrutering te stoppen. Hier ligt de opdracht – de taak van het Vlaamse parlement.  Een democratische strijd voor de harten en hoofden van mensen.

En onze democratie is sterk. Ijzersterk. Dat heeft de geschiedenis ons geleerd. Op voorwaarde dat we niet twijfelen, ons niet uit elkaar laten spelen. Dus geen milimeter aan die terroristen toe. Zorg ervoor dat hun opzet mislukt. Door net het omgekeerde te doen van wat ze beogen. Daarom deze boodschap aan alle burgers van dit land : sluit u niet af. Koester geen achterdocht, maar schenk net meer vertrouwen. Laat dialoog zegenvieren boven confrontatie. Toon empathie, begrijp dat uw medemensen ook pijn hebben, angst voelen, verontwaardigd zijn.  We zijn allemaal slachtoffers. We delen dat en dat moet ons net dichter bij elkaar brengen. Sluit de rangen rond onze gedeelde waarden die ooit vanuit Parijs verspreid werden: "vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid". Verenig u rond die waarden. Verdedig ze, niet om elkaar de les te lezen, maar om elkaar te versterken. Wijs diversiteit niet af, maar omarm ze. Leef niet naast, maar met elkaar. Betoon respect voor elkaar, ongeacht afkomsten en overtuiging. Respect, meer nog dan voordien.

En vooral – vooral – laten we samen de belofte waarmaken die onze samenleving aan iedereen doet. De belofte die onze samenleving sterker, beter maakt dan welke dictatuur ook. De belofte aan elke man en vrouw op gelijke kansen, op vrijheid, op bescherming tegen discriminatie. De belofte dat we niemand achter laten, niemand uitsluiten. De belofte dat niet de afkomst, maar uw toekomst telt.

Collega’s,

Vandaag is ons hart in Parijs en bij alle slachtoffers van terreur, waar ook ter wereld. We beloven hen niet te vergeten. Door nooit te vergeten. Door hen te eren in de manier waarop we onze samenleving organiseren. Een maatschappij van de verlichting en het humanisme. Van vrijheid en solidariteit.  Een verenigde samenleving. Schouder aan schouder. Eén gemeenschap. Allen burgers. Allen broeders.

Ik dank u.

Herbekijk de toespraak van Bart Somers in het Vlaams Parlement hier.

Maandag 16 november was Bart Somers te gast in Terzake. Dit kan u hier herbekijken (vanaf minuut 14 of klik onderaan op het aparte fragment). Dinsdag 17 november zat hij in het programma Vragen na Parijs. Ook dit kan u herbekijken

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder