Sla navigatie over

“We zouden de sleutels in handen kunnen hebben”

Sinds Gwendolyn Rutten (38) aan het roer van Open VLD staat en er weer een blauwe lijn wordt gevolgd, klauteren de liberalen stilaan uit het dal. Nog niet zo heel lang geleden leek de partij een vogel voor de kat: in peilingen was ze weggezakt naar 10 procent en zelfs minder. Maar onlangs dook een peiling van 15 procent op. De liberalen hebben weer goede hoop. Positivisme is nu hun handelsmerk en ze hebben er ‘goesting’ in.

Op basis van de peilingen blijkt zelfs dat de N-VA niet alleen met CD&V, maar ook met Open VLD een meerderheid zou kunnen vormen. Het lijkt het best bewaarde geheim in deze campagne.

Gwendolyn Rutten: ‘Naar mijn gevoel gaat het in de campagne al te veel om strategie, om de postjes, om wie minister-president wordt. Aan dat haantjesgevecht doet Open VLD niet mee. Wij willen het hebben over de inhoud. Maar het klopt wel, wij zouden wel eens de sleutels in handen kunnen hebben. Hoe sterker de kiezer ons maakt, hoe groter die kans. Er wordt altijd gezegd dat er ofwel een conservatieve coalitie van CD&V en de N-VA komt, ofwel een linkse coalitie. Maar de kiezer kan andere combinaties mogelijk maken.’

Bent u bereid op 26 mei met Bart De Wever om de tafel te zitten voor coalitiegesprekken?

Rutten: ‘Dat kan perfect. Maar er is wel één ding wat we niet gaan doen: het land splitsen.’

Zijn er al gesprekken geweest met Bart De Wever?

Rutten: ‘Ik heb wel het gsm-nummer van alle partijvoorzitters. (Alexander De Croo zei in ‘Schild en Vriend’ op Vier dat hij het nieuwe gsm-nummer van De Wever niet heeft, red.) En ik vind het belangrijk met iedereen een normaal contact te hebben. En dus heb ik dat ook met Bart De Wever. Al is het niet bepaald een babbelaar, maar dat is iets anders.’ (lacht)

Bent u er al eens mee op restaurant geweest?

Rutten: (lacht) ‘Dat zijn uw zaken niet.’

Over naar de inhoud. De topman van de busbouwer Van Hool kondigde aan in Macedonië te gaan investeren, omdat de loonkosten in België 80 procent hoger liggen.

Rutten: ‘Van Hool bewijst dat we moeten inzetten op een groeistrategie. Daar moet de campagne over gaan. Alleen is het erg dat je dit soort voorbeelden nodig hebt om iedereen te doen inzien waar de focus moet liggen. We moeten ons geen illusies maken. We zullen voor de loonkosten nooit kunnen concurreren met landen als Macedonië. Wij kunnen wel het verschil maken door een aantrekkelijk investeringsklimaat te creëren. En dan gaat het over meer dan de loonkosten alleen. Het gaat over een stabiel fiscaal klimaat, goede opleidingen, goede verbindingen en een ligging dicht bij de afzetmarkten.’

Open VLD zet van alle partijen het hoogst in op een lastenverlaging voor bedrijven en particulieren, maar is dat wel betaalbaar?

Rutten: ‘Dat is perfect betaalbaar. We moeten de uitgaven de komende vijf jaar gewoon trager laten stijgen.’

Waarop De Wever dan zegt: ‘Show me the money.’ Dat zijn fantoombesparingen.

Rutten: (hevig) ‘Dat is exact hetzelfde wat de Vlaamse regering en Vlaams minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA) hebben gedaan. Ze hadden een begroting in evenwicht. Maar de uitgaven zijn afgelopen vijf jaar wel gestegen van 24 naar 28 miljard euro. Show mé the money! Want wat hebben ze ermee gedaan? Er is geen onderwijshervorming, geen oplossing voor het fileprobleem,...’

Open VLD schuift als enige partij in haar verkiezingsprogramma geen nieuwe belastingen naar voren. Is dat een breekpunt?

Rutten: ‘Breekpunten brengen nooit iets op. We zitten met Open VLD ook niet in een positie om te spreken over breekpunten. Maar hoe sterker de kiezer ons maakt, hoe groter de kans is dat er geen nieuwe belastingen komen. Er moet een fiscale stop komen. Wij willen geen nieuwe belastingen in de komende vijf jaar. Partijen die nu al nieuwe belastingen voorstellen, kiezen voor de makkelijkste weg. En ze beschouwen die nieuwe belastingen dan ook als verworven. Wij vinden dat eerst moet worden nagegaan of al het geld efficiënt wordt ingezet.’

Hoe geloofwaardig is die belofte, want in de regering-Di Rupo heeft Open VLD wel nieuwe belastingen goedgekeurd?

Rutten: ‘De voorbije twee jaar hebben wij onze verantwoordelijkheid genomen in zeer moeilijke omstandigheden. En met resultaat. We mogen met onze begroting van het Europese strafbankje, onze economie groeit sterker dan die van de buurlanden. Het huis stond in brand en we hebben moeten blussen. De kiezer begrijpt ook wel dat je met 13 procent van de stemmen geen honderd procent te beslissen hebt. Nu zitten we in een nieuwe economische fase en moeten we groeien en dus de belastingen verlagen. Daarom hebben we een groeiplan uitgewerkt’.

Alexander De Croo zei onlangs dat er na 25 mei nood is aan ‘een ander type regering’.

Rutten: ‘We hebben de jongste twee jaar budgettair orde op zaken gesteld en een akkoord bereikt over een staatshervorming. Daarvoor hadden we acht partijen nodig. Nu zijn slechts 76 zetels nodig. Er is dus duidelijk een ander soort regering nodig.’

Een kleine regering?

Rutten: ‘De regering mag niet de optelsom zijn van partijen die met elkaar in zee gaan omdat het niet anders kon. Het moet een hechte ploeg zijn die er de volgende vijf jaar tegenaan wil gaan.’

Het valt op dat Open VLD in de campagne niet meer meedoet aan het N-VA-bashen. Terwijl de N-VA u wel electoraal pijn doet.

Rutten: ‘Dat is niet mijn stijl van politiek bedrijven. Mensen moeten weten waar wij voor staan. Ik zou elke dag commentaar kunnen geven op een andere partij. De verleiding is soms groot. Maar dan heb je geen tijd meer voor je eigen project. Als je een winkel hebt en je wil dat de mensen je koopwaar kopen, ga je toch ook niet buiten op de stoep staan om de winkel aan de overkant uit te kafferen. Dan verkoop je niets.’

Op de nieuwjaarsreceptie van Open VLD waarschuwde u er nog wel voor dat de ‘nationalisten ons land kapot willen maken’.

Rutten: ‘Wat ik toen heb gezegd, is dat niet alle problemen in dit land te herleiden zijn tot de simpele vaststelling dat sommigen Nederlands spreken en anderen Frans. De hervorming van het onderwijs bijvoorbeeld, daar hebben de Franstaligen niets mee te maken. Hetzelfde geldt voor de Oosterweelverbinding.’

‘Ik ben een Vlaming. Ik ben trots op mijn eigen taal, maar ik begrijp niet dat we verkrampt blijven omgaan met andere talen. En dat in een land waar alle wereldleiders naartoe komen en waar de Europese hoofdstad gevestigd is. Ik hoop dat we in basisscholen meer talen kunnen aanbieden. Elk wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het voor kinderen vanaf twaalf jaar een opdracht is om een taal te leren. Als je er eerder mee begint, is dat een natuurlijk proces. Maar dat gaat niet in het Vlaanderen van 2014. Hoe kan dat nu?’

Sinds u partijvoorzitter bent, probeert u weer een duidelijke blauwe lijn te volgen. Maar dat levert wel wat bochtenwerk op, zoals over het onderwijs, de liquidatiebonus en het Oosterweeldossier.

Rutten: ‘De wereld evolueert in een steeds sneller tempo. Als de tijden veranderen, moeten ook partijen mee veranderen.’

Maar hoe geloofwaardig is het als Open VLD jarenlang het BAM-tracé heeft verdedigd en nu afkomt met het Oosterweel-Noord-traject?

Rutten: ‘In dat dossier hebben alle Vlaamse partijen een verleden. Er zijn partijen die bijna hebben staan dansen bij de maquettes. Kijk, er lag een traject op tafel, maar daarvan heeft de burger gezegd dat hij het niet wilde. Op dat moment had de Vlaamse regering moeten zoeken naar een nieuw project en daarvoor een draagvlak zoeken. Dat is niet gebeurd. En dat is niet onze verantwoordelijkheid, want wij zaten de voorbije jaren niet in de Vlaamse regering.’

En nu bent u de partij die met een ‘derde weg’ komt? Gaat het dan weer niet allemaal nog veel langer duren, voor er een spade in de grond gaat?

Rutten: ‘Wij komen met de oplossing. Want Oosterweel-Noord lost het mobiliteitsprobleem op en de stad blijft leefbaar. Het is bovendien goedkoper, blijkt uit het plan-MER. En het kan sneller worden gerealiseerd dan het BAM-tracé.’

De voorbije dagen ging het plots over de nachtvluchten en de geluidshinder rond de luchthaven van Zaventem. Het communautaire was weer helemaal terug van nooit weggeweest.

Rutten: ‘Het is niet omdat er tegengestelde belangen zijn dat alles te herleiden valt tot een discussie tussen taalgemeenschappen. Dit was voor mij geen communautair dossier. Voor mij ging het erom dat je niet met de veiligheid kan spelen. Het is ongehoord dat het cdH in Brussel campagne voert op de kap van de veiligheid.’

Als Didier Reynders, het boegbeeld van de Franstalige liberalen, zegt dat hij de pestbelastingen heeft laten passeren omdat ze toch alleen de Vlamingen treffen, dan blijkt alles toch communautair te zijn in dit land.

Rutten: ‘De voorbije dagen is gebleken dat Reynders er wel meer naast klopt. Maar het heeft geen zin te blijven doorbomen over het verleden. We moeten naar de toekomst kijken.’

Maar door die ‘pestbelastingen’ hebben veel zelfstandigen en ondernemers Open VLD wel de rug toegekeerd.

Rutten: ‘Dat gevoel heb ik niet. Iedereen beseft dat het voor ondernemers een moeilijke periode is geweest. En dat sommige ondernemers boos zijn, hoeft niet per se negatief te zijn. Boosheid is een teken van betrokkenheid. Onverschilligheid, dat is pas erg. Als ze hun schouders zouden ophalen, dat zou pas echt een probleem zijn.’

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder