Sla navigatie over

We moeten nu anticiperen om energiebevoorrading te garanderen

We moeten nu anticiperen om energiebevoorrading te garanderen

Het is inmiddels voor iedereen duidelijk: wegens de geopolitieke situatie staan we voor niet evidente maanden als het gaat over onze energiebevoorrading. Kamerlid Christian Leysen drukte er tijdens het vragenuurtje nog eens op dat we met ons land moeten anticiperen op wat ons mogelijks te wachten staat. “Meer nog dan aan een afschakelplan moeten we vooral noodplannen voorzien. In het belang van onze burgers en bedrijven. We kunnen het ons niet veroorloven dat ondernemingen hun productie moeten staken.”

Sedert afgelopen weekend ligt de belangrijke pijpleiding Nordstream 1 stil. In eerste instantie gaat het om jaarlijks onderhoud maar waarnemers vrezen dat het heropstarten niet zonder slag of stoot zal gebeuren. Ofwel gaat de kraan dicht, ofwel volgt er een spel met wisselende aanvoer de volgende maanden. Leysen: “Ons land neemt dan wel relatief weinig gas af van Rusland maar in Duitsland ligt dat anders en daar dreigt de situatie penibel te worden. Een Duits tekort aan gas is schadelijk voor de economie van gans de Europese Unie.”

Het is absoluut noodzakelijk dat we de bevoorradingszekerheid garanderen en maximaal anticiperen op economische impact van wat ons volgende winter te wachten staat. “We moeten ideologische dogma’s laten varen en ons laten leiden door grondige en objectieve analyses, in samenwerking met de deelregeringen.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder