Sla navigatie over

We verzekeren de toekomst van onze boeren, ondernemers en de natuur

Onder liberale impuls werd door de Vlaamse regering  een stikstofakkoord gesloten. “Met dit akkoord verzekeren we de toekomst van onze boeren, ondernemers en de natuur”, zegt Vlaams viceminister-president Gwendolyn Rutten.

Dankzij dit akkoord zullen vergunningen op een eenvoudige en duidelijke manier kunnen worden verleend. “Zo creëren we voor zowel de landbouw als de industrie een duidelijk kader met eerlijke regels en kansen om te ondernemen”, zegt Vlaams Parlementslid Steven Coenegrachts.

Vlaamse welvaart

Iedereen krijgt de kans om te ondernemen, met respect voor het milieu en de natuur. Het verschil tussen landbouw en industrie, waarbij landbouw boven een bepaalde drempel automatisch niet kon worden vergund, gaat op de schop. Landbouwbedrijven mogen vanaf nu ten allen tijde een vergunning aanvragen. Om dat mogelijk te maken, voorzien we verschillende maatregelen. Eén daarvan is het extern salderen waarbij vrijgekomen stikstofruimte door bijvoorbeeld een sluiting kan overgenomen worden door een in dezelfde buurt gevestigde landbouwer met investeringsplannen. Zo bieden we perspectief en een toekomst voor jonge landbouwers. Landbouwers zijn en blijven ondernemers met een belangrijke rol in Vlaanderen.

Het akkoord biedt een blik op de toekomst én houdt niet alleen rekening met de versnippering in Vlaanderen maar ook met de grote bedrijvigheid die hier aanwezig is. Natuur, landbouw, industrie én economische welvaart worden tegenover elkaar afgewogen en het akkoord houdt ook rekening met de gevolgen van de klimaatverandering. “Dit is een akkoord waarmee we onze natuur verbeteren, perspectief geven aan onze landbouwers en tegelijkertijd zekerheid geven aan onze economie”, aldus minister Rutten.

Rechtszekerheid

Er komen geen opgelegde sluitingen. Er kunnen maatregelen genomen worden om de stikstofimpact op nabijgelegen natuurgebieden te doen dalen. Dat kan door de reductie van de veestapel, maar ook door technologische innovatie.  Een vergunning die ooit werd verleend door de overheid, heeft en behoudt zijn waarde. Zo biedt dit akkoord rechtszekerheid aan de burger, duidelijkheid aan de industrie en perspectief aan de landbouwers.

Toekomst

Dit stikstofkader helpt ons tot 2030. Richting 20250 wordt er gekozen voor een nieuwe benadering en een bredere aanpak. Zo werken we aan de uitbouw van een werkbaar, wetenschappelijk kader dat uitgaat van stikstofuitstoot in plaats van stikstofneerslag.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder