Sla navigatie over

Wederopbouwreserve als relancemaatregel goedgekeurd in parlement

Het wetsvoorstel van liberale Kamerleden Christian Leysen en Kathleen Verhelst (Open Vld) dat de wederopbouwreserve voor bedrijven regelt, is goedgekeurd in de plenaire zitting. Deze ondernemersvriendelijke maatregel houdt in dat bedrijven de mogelijkheid krijgen om op een fiscaalvriendelijke manier het eigen vermogen, dat klappen kreeg tijdens de coronacrisis, te herstellen. “Een goede zaak voor ondernemingen die lijden onder de coronacrisis, maar willen blijven investeren en groeien”, stelt Leysen.

Bedrijven krijgen door de maatregel de mogelijkheid om gedurende drie belastbare tijdperken een “wederopbouwreserve” aan te leggen op het einde van het boekjaar. “De Wederopbouwreserve heeft als doel de door de corona-crisis aangetaste solvabiliteit van onze ondernemingen te herstellen. De wederopbouwreserve zal toelaten om toekomstige winsten fiscaal vrij te stellen van vennootschapsbelasting totdat ondernemingen terug over een gelijkwaardig eigen vermogen beschikken als voor de crisis”, legt Leysen uit.

Voorwaarden

De aan te leggen wederopbouwreserve is maximaal gelijk aan de verliezen die in 2020 (of in boekjaren die afsluiten tijdens eerste zeven maanden van 2021) geleden werden, met een absolute bovengrens van 20 miljoen euro. Om oneigenlijk gebruik te vermijden is weliswaar een tewerkstellingsvoorwaarde geïntroduceerd. “De voorwaarde is dat 85% van de tewerkstelling verzekerd blijft, zo niet wordt de vrijstelling pro-rata verminderd. Op die manier hopen we dat bedrijven zo veel als mogelijk mensen aan boord houden”, zegt Leysen. De belastingvrije reserves worden echter opnieuw belastbaar bij dividenduitkering, kapitaalsvermindering of liquidatie.

Boost voor bedrijven

Op deze manier hopen de Kamerleden dat ondernemingen dus dat het eigen vermogen van ondernemingen, dat door de coronacrisis klappen kreeg, snel zal heropgebouwd worden met de winsten van toekomstige boekjaren op basis van verdere investeringen  en een doorgezet duurzaam groeibeleid. “Door het herstel van hun eigen vermogen te ondersteunen geven we onze ondernemingen een boost en maken hen tevens meer crisisbestendig”, legt Kamerlid én onderneemster Verhelst uit

Het is de bedoeling structureel gezonde bedrijven op weg te zetten voor een snelle doorstart na deze crisis. Hoewel de maatregel op korte termijn geld kost zal ze op termijn budgetneutraal zijn.

Het principe van de wederopbouwreserve maakte ook deel uit van het Regeerakkoord. Het wetsvoorstel werd in de Kamer goedgekeurd en zal dus vanaf volgend jaar uitwerking hebben.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder