Sla navigatie over

Weerbericht groene energie: vanaf maandag 20 juni op tv en energiesparen.be

Zon en wind zijn waardevolle energiebronnen die veel kunnen betekenen voor ons energiesysteem van de toekomst. Hoeveel ze precies kunnen betekenen, laat het Vlaams Energieagentschap voortaan wekelijks zien in het weerbericht groene energie.

Elke maandagavond tonen de regionale televisiezenders hoeveel de zonnepanelen, de zonneboilers en de windturbines de afgelopen week in je provincie hebben opgebracht. Daar bovenop verschijnt er dagelijks rond 6 uur ’s morgens een meer gedetailleerde update van de vorige dag op www.energiesparen.be/weerbericht.

‘Door burgers beter te informeren over de opbrengsten van groene energie, vergroten we het draagvlak. Zo wordt een windmolen iets tastbaar dat ons iets oplevert in plaats van iets dat in de verte staat te draaien’ zegt minister van Energie Bart Tommelein. ‘Er lopen gesprekken met VTM en VRT om ook op de nationale zenders een weerbericht groene energie te brengen. Op termijn zouden we zelfs voorspellingen willen tonen: hoeveel zonne-energie kan er morgen geproduceerd worden? En hoeveel windenergie?’

Met dit weerbericht willen we nog meer gezinnen warm maken voor zonnepanelen, zonneboilers en windturbines. ‘Op hun daken, in hun huizen, in hun buurt. Alleen door allemaal samen te investeren in hernieuwbare energie, kunnen we de noodzakelijke energie-omslag maken. Niet alleen om onze doelstellingen te halen, maar ook voor de toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen’ besluit Bart Tommelein.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder