Sla navigatie over

Werk aan de winkel voor Vlaamse erfgoedorganisatie

Herita, de Vlaamse erfgoedorganisatie, staat nog steeds niet op de rails. Dat blijkt uit het antwoord van de minister-president op een vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Jean-Jacques De Gucht. Herita moest de afgelopen twee jaar orde op zaken stellen na vernietigende rapporten van Monumentenwacht en van het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Herita staat onder meer in voor de ontsluiting van het onroerend erfgoed en wordt daarvoor gesubsidieerd door Vlaanderen. De vzw organiseert elk jaar de succesvolle Open Monumentendag. In 2016 kreeg de organisatie kritiek omwille van haar gebrekkige monumentenbeheer. Erfgoedsites als het kasteel van Horst en het paleis op de Meir zijn dringend gebaat bij een onderhoudsbeurt, luidde het. De regering eiste een actieplan, waarmee Herita zich opnieuw op zijn drie kerntaken zou focussen: monumenten beheren, een netwerk aansturen en publiekswerking.

Meer dan twee jaar later is er onvoldoende vooruitgang. De organisatie telt nog steeds maar 996 betalende leden. Wat het beheer van sommige verwaarloosde monumenten betreft, werd wel vooruitgang gemaakt. Zo werden vorig jaar de beheersplannen voor Fort Napoleon, Kasteel Beauvoorde en Kasteel van Horst opgemaakt en goedgekeurd. Het beheersplan voor Tramsite Schepdaal werd ingediend, maar is nog in behandeling. Dit jaar werkt Herita aan de beheersplannen en de erkenning als open erfgoed van de abdijsite Herkenrode, het Paleis op de Meir, de molen van Hoeke en de Onze-Lieve-Vrouw van Steenbergenkapel.

“Herita is al geruime tijd zijn weg aan het zoeken, maar de tijd dringt”, reageert De Gucht. “Naast het opkrikken van het teleurstellende ledenaantal mist Herita een momentum om hun Open Monumentenkaart te integreren met de reeds succesvolle Museumpass. Nu lopen beide betalende initiatieven naast elkaar, met soms een overlappend aanbod.”

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder