Sla navigatie over

Hoe werken tags/filters/lists in Nationbuilder

Antwoord

Hoe maak ik een selectie van personen Tags/filters/list

Context

Data en gegevens op een duidelijke manier organiseren en sorteren is bijzonder belangrijk, aangezien iedereen op een eenvoudige manier zijn/haar contacten wenst te beheren en contacteren. In Nationbuilder kan je jouw contactendatabase op verschillende manieren organiseren: je kan hier gebruiken maken van tags, filters en/of lijsten. 

Tags

Tags kunnen gezien worden als een virtuele post-it die je kleeft aan het profiel van een lid met als doel een bepaalde eigenschap of interesse vast te hangen aan een persoon. Bijvoorbeeld, de wens om diverse nieuwsbrieven te ontvangen over verschillende thema’s. Tags kunnen worden opgeslagen voor later gebruik en deze kunnen worden toegevoegd om een filter of lijst aan te maken. 

Er tag is iets wat permanent aan een persoon kleeft en kan niet op een automatische manier worden aangepast, een wijziging aan een tag kan slechts voortkomen uit een manuele actie. Het is daarom bruikbaar als middel om mensen te categoriseren. 

Filters

Filteren is eigenlijk een dynamische manier van mensen groeperen op basis van welbepaalde criteria. Het dynamische aspect is hier belangrijk, dit houdt in dat wanneer een nieuw lid voldoet aan de vooraf bepaalde criteria dan zal deze persoon automatisch worden toegevoegd aan de filter. 

Filters kunnen worden ingesteld om een selectie van personen te maken. Je vindt de filter onder het teken aangeduid door de oranje pijl. Hierop klikken opent de mogelijkheid om bepaalde criteria te kiezen om te filteren.

Een gemaakte filter kan je ook steeds opslaan door te klikken op ‘save filter as...’. Je kan deze filter een naam geven om deze later opnieuw te gebruiken, zodat je de gewenste selectie niet telkens opnieuw dient te maken. Deze filter kan dan ook gebruikt worden in het uitsturen van een communicatie.

Lijsten

Tot slot kan je ook lijsten aanmaken voor éénmalig gebruik. De functionaliteit om lijsten aan te maken komt op verschillende plaatsen terug in Nationbuilder. Je hoeft hiervoor enkel te navigeren naar volgende functionaliteit ‘Actions’. Wanneer je ergens een selectie van personen hebt dan kan je deze steeds toevoegen aan een lijst en deze ook een naam geven.

 

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder