Sla navigatie over

Werkgevers moeten meer feedback geven aan VDAB over sollicitanten

In de periode november 2016 – april 2017 waren dat er gemiddeld 60 per maand of twee per dag. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Emmily Talpe heeft opgevraagd bij minister van Werk Philippe Muyters. Een betere feedback is nodig, meent Talpe. "Als we ons recordaantal vacatures willen invullen, zullen we ook de hulp van de werkgevers nodig hebben. Met de juiste feedback kan de VDAB werkzoekenden beter begeleiden naar een nieuwe job."

Twee per dag

Eén op twee werklozen in Vlaanderen is langer dan één jaar op zoek naar werk. Om die langdurig werklozen te activeren in de richting van een nieuwe job tekent de VDAB een maatgericht traject uit. Aan werkgeverszijde wordt al eens geklaagd over sollicitanten die niet komen opdagen. Maar uit cijfers die Emmily Talpe heeft opgevraagd, blijkt dat de werkgevers zelf weinig feedback over sollicitanten geven aan de VDAB. 

Talpe: "Werkgevers morren over sollicitanten die niet komen opdagen of hun sollicitatie niet ernstig nemen, maar vergeten vaak om dit te melden aan de VDAB. Nochtans is er speciaal voor werkgevers sinds oktober 2016 een eenvoudig, gebruiksvriendelijk feedbackformulier op de VDAB-site geïnstalleerd, waarop ze met een minimum aan inspanning kunnen melden wat er fout of goed is gelopen met hun sollicitanten", aldus Talpe. 

Betere arbeidsbemiddeling

Talpe wijst er ook op dat ‘feedback’ niet per definitie moet begrepen worden als een voorbode van sanctionering van werkzoekenden. "Sommige sollicitanten kunnen een geldige reden hebben voor hun afwezigheid, maar de VDAB kan dat enkel uitzoeken als ze door de werkgever op de hoogte wordt gebracht. Naar werkgevers toe is de sollicitatiefeedback ook een belangrijk hulpmiddel om de VDAB in de mogelijkheid te stellen haar arbeidsbemiddeling nog gerichter te organiseren. Als de VDAB gemotiveerde en geschikte kandidaten kan sturen, zullen de negatieve ervaringen van werkgevers met sollicitanten verminderen", aldus Talpe.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder