Sla navigatie over

Werkgroep Institutionele Zaken: meerderheidspartijen leggen conceptnota neer met quick wins

Met het einde van de werkzaamheden van de Werkgroep Institutionele Zaken in zicht leggen de meerderheidspartijen een conceptnota neer in het Vlaams Parlement. De versnippering van bevoegdheden tussen met name het federale en het deelstatelijke beleidsniveau en de fricties die daaruit voortvloeien, kwamen herhaaldelijk aan bod in de werkgroep. “Met deze conceptnota kaarten wij enkele zogenaamde ‘quick wins’ aan: hiaten, knelpunten en onduidelijkheden die op korte termijn kunnen worden aangepakt zonder staatshervorming. We focussen daarbij op de beleidsdomeinen waar de knelpunten in de bevoegdheidsverdeling en de Vlaamse bezorgdheden het duidelijkste bleken: gezondheidsbeleid, arbeidsmarktbeleid, mobiliteit, energie en buitenlands beleid”, aldus de indieners Karl Vanlouwe (N-VA), Peter Van Rompuy (CD&V) en Gwendolyn Rutten (Open Vld).

Meer dan een jaar geleden werd in het Vlaams Parlement de Werkgroep Institutionele Zaken opgericht. 32 hoorzittingen met 96 experten uit het werkveld zijn achter de rug. De versnippering van bevoegdheden tussen met name het federale en het deelstatelijke beleidsniveau kwam daar herhaaldelijk aan bod. De staatsstructuur is complex, waardoor bepaalde bevoegdheden niet altijd efficiënt of transparant kunnen uitgeoefend worden. Nochtans heeft de burger recht op een efficiënte en effectieve besteding van overheidsmiddelen.

Op 4 juli vindt het politiek debat in de Werkgroep plaats. Elke fractie kan dan zijn eigen conclusies brengen met het oog op de nodige institutionele stappen in de toekomst. De huidige institutionele architectuur is immers geen eindpunt. Grondwetswijzigingen zullen evenwel moeten wachten tot 2024, nadat de Grondwet voor herziening vatbaar is verklaard.

“Dat betekent niet dat we tot dan niks kunnen doen. Het is mogelijk om nu reeds knelpunten aan te pakken vóór 2024 en binnen het huidige grondwettelijke en wettelijke kader, in afwachting van de nodige meer structurele oplossingen”, zeggen Karl Vanlouwe (N-VA), Peter Van Rompuy (CD&V) en Gwendolyn Rutten (Open Vld). Zij dienden een parlementaire conceptnota in met zogenaamde ‘quick wins’: zaken die zonder staatshervorming, aanpassing van de grondwet en bijzondere wet reeds kunnen aangepakt worden. 

“Met deze conceptnota hebben we niet de ambitie exhaustief te zijn over alle beleidsdomeinen. We hebben gefocust op de beleidsdomeinen waar de verbeterpunten in de bevoegdheidsverdeling en de Vlaamse bezorgdheden het duidelijkste bleken: gezondheidsbeleid, arbeidsmarktbeleid, mobiliteit, energie en buitenlands beleid”, aldus de indieners.

De voorstellen in de conceptnota situeren zich onder meer en vooral op deze sporen:

  • asymmetrische uitoefening van federale bevoegdheden met het oog op het tot stand brengen van beleid op maat van de specifieke noden en verschillende dynamieken van een Gemeenschap of Gewest en aansluitend op het beleid dat deze laatsten voeren. Vooral inzake gezondheidsbeleid en arbeidsmarktbeleid biedt dit belangrijke opportuniteiten;
  • correcte interpretatie en toepassing van de huidige bevoegdheidsverdeling en streven naar overlegde oplossingen, zeker in het licht van nieuwe technologieën en marktontwikkelingen (denk aan buitenlands beleid, energiebeleid, media);
  • actualiseren en rationaliseren van de overleg- en samenwerkingsinstrumenten en -vormen evenals versterking van de vertegenwoordiging van de deelstaten in de federale bestuurs- of beheersorganen en goede informatieuitwisseling tussen alle overheden en diensten tot stand brengen.
Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder