Sla navigatie over

Werkingsmiddelen kleuter- en lager onderwijs vanaf 1 september gelijk

Het Vlaams Parlement keurde vandaag een decreet goed waardoor de werkingsmiddelen voor kleuteronderwijs en lager onderwijs vanaf volgend schooljaar worden gelijkgeschakeld. “Daarmee komt het parlement tegemoet aan een belangrijke vraag, die deze ochtend nog sterk ondersteund werd door Open Vld op het grote onderwijsdebat van Katholiek Onderwijs Vlaanderen,” zeggen initiatiefnemers Gwendolyn Rutten en Jo De Ro. Omdat de andere partijen zich ook akkoord verklaarden nam Open Vld het initiatief om dit principe vandaag nog te laten goedkeuren op de laatste zitting van het Vlaamse Parlement van deze legislatuur. “Daarmee kunnen we vanaf 1 september de lat gelijk leggen. En zo ons kleuteronderwijs klaar maken voor de verlaging van de leerplichtleeftijd naar vijf jaar.”

In het onderwijsdebat legt Open Vld al langer de nadruk op het kleuter- en lager onderwijs. Dat deden Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten en onderwijsexpert Jo De Ro vandaag ook op het grote onderwijsdebat van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “Voor Open Vld moeten de extra middelen die de volgende Vlaamse meerderheid uittrekt voor onderwijs, prioritair gaan naar het kleuteronderwijs,” zegt Jo De Ro. “Twee elementen zijn daarbij cruciaal: enerzijds de werkingsmiddelen van het kleuteronderwijs optrekken tot het niveau van het lager onderwijs en anderzijds meer uren kinderverzorging.”

Open Vld voorzitter Rutten wilde voor de werkingsmiddelen snel gaan. “Door de verlaging van de leerplicht naar vijf jaar vanaf 1 september 2020, moeten we sneller gaan met het optrekken van de werkingsmiddelen. Daarom stelde ik voor om dit vanaf 1 september onmiddellijk én volledig op te trekken. Ik ben blij dat de andere aanwezige partijen hiermee akkoord gaan. Dit is een ongelofelijk belangrijke stap voor het kleuteronderwijs. En dat het parlement dit vandaag al, op de allerlaatste zitting, gestemd heeft, toont aan dat het de politiek ernst is om het kleuteronderwijs die aandacht te geven dat het verdient.”

Meer kinderverzorgers

Jo De Ro gaf in het debat nog mee dat voor Open Vld er nog tweede prioriteit is voor de volgende regering richting het kleuteronderwijs, met name meer kinderverzorgsters. “Voor de allerkleinste kleuters introduceerde Marleen Vanderpoorten bijna twintig jaar geleden de kinderverzorgsters in het kleuteronderwijs. Dat was een eerste stap. Het budget steeg nadien nauwelijks. In alles wat er door de directies gevraagd wordt, willen we met Open Vld hiervan prioritair werk van maken. Als de kleuterleerkrachten meer kinderverzorgsters naast zich krijgen, kunnen zij meer bezig zijn met pedagogische taken richting de jongste kleuters. Zo kunnen ze betere observaties doen, meer inzetten op taalvaardigheid en meer werken aan motorische en sociale vaardigheden. Daardoor zullen kinderen nog veel meer startkansen dan nu.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder