Sla navigatie over

Werknemers kunnen zelf vrij aanvullend pensioen opbouwen

De Kamercommissie Sociale Zaken keurde zonet de invoering goed van een vrijwillig aanvullend pensioen voor werknemers. Open Vld Kamerlid Vincent Van Quickenborne: “Dit is opnieuw een belangrijke stap vooruit. Elke werknemer kan nu zelf een deeltje van zijn loon laten inhouden en opsparen voor een bijkomend appeltje voor de pensioendorst.”

Vandaag kent ons pensioensysteem drie pijlers: het wettelijke pensioen, het aanvullend pensioen via inhoudingen op het loon mede gefinancierd door de werkgever en tot slot het individueel pensioensparen. “Maar niet elke werkgever biedt een tweede pijler aan het personeel aan. Nochtans kan het interessant zijn voor werknemers om via inhoudingen op het loon nog een bijkomend spaarpotje op te bouwen voor het pensioen”, zegt voorzitter van de commissie Sociale Zaken Vincent Van Quickenborne.

Open Vld ijvert daarom al jaren voor de invoering van een vrij aanvullend pensioen voor werknemers. Dit staat ook in het regeerakkoord. Het wetsontwerp van pensioenminister Bacquelaine werd vandaag in de commissie aangenomen.

Fiscale ondersteuning
Het vrij aanvullend pensioen voor werknemers omvat zowel kenmerken van de tweede als derde pensioenpijler. Van Quickenborne legt uit: “Een werknemer die geen tweede pijler krijgt via de werkgever, kan vrijwillig en op individuele basis beslissen om een vrij aanvullend pensioen te beginnen opbouwen. Hij moet dit dan melden aan zijn werkgever. Die zal vervolgens het gewenst deel van het loon inhouden en doorstorten naar de pensioeninstelling. Deze kan de werknemer zelf kiezen, in functie van het gewenst risicoprofiel en rendement. Er geldt een maximum spaarbedrag van 3% van het jaarlijks brutoloon.”

De fiscale en parafiscale voordelen die de werknemer geniet in een tweede pijlerplan, zullen dezelfde zijn bij dit aanvullend pensioen. Er zijn dus geen RSZ-werknemersbijdragen verschuldigd en er is een belastingvermindering van 30% in de personenbelasting. Net zoals bij de tweede pijler betaalt de werknemer wel een eindbelasting van 10% en een solidariteitsbijdrage. De werknemer kan altijd beslissen op te stoppen met bijdragen te laten doorstorten.” Deze vrijwillige tweede pijler is trouwens ook beschikbaar voor contractuele ambtenaren.

Zorgeloos pensioen
Volgens het liberale Kamerlid verlegt de regering met deze maatregel opnieuw een belangrijke steen in de pensioenrivier. “Iedereen heeft recht op een zorgeloze oude dag en we moeten burgers dan ook alle kansen geven om zich daar op voor te bereiden. De band tussen werken en het wettelijk pensioenbedrag is verstevigd. Deze legislatuur zijn de minimumpensioenen al met 122 euro per maand netto gestegen, voor zelfstandigen zelfs met 185 euro. Maar we willen individuen ook de kans geven om zélf nog extra te sparen. Bijvoorbeeld met de fiscale ondersteuning van het individueel pensioensparen, maar ook via de tweede pijler. De groep mensen die hierop een beroep kan doen, wordt nu stevig uitgebreid. Een belangrijke vooruitgang! Vergeet ook niet dat deze regering de tweede pijler ook voor zelfstandigen al heeft verstevigd.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder