Sla navigatie over

Werkpakket: meer vrijheid, meer kansen, meer groei

Het kernkabinet van de federale regering heeft een akkoord bereikt over een breed werkpakket dat onze arbeidsmarkt moderniseert. Meer vrijheid, meer kansen en meer groei is het motto. Het pakket moet er mee voor zorgen dat ons land tegen 2030 een werkzaamheidsgraad van 80 procent haalt.

Meer vrijheid, meer flexibiliteit

Het pakket bevat maatregelen die werknemers meer vrijheid en meer flexibiliteit geven. Meer flexibiliteit en meer vrijheid om leven en werk beter met elkaar te verzoenen. Mensen die dat willen, zullen meer uren per dag kunnen werken in ruil voor een extra vrije dag in de week. Zo kan een voltijdse job in vier dagen worden gepresteerd. Er komt ook de mogelijkheid om de ene week wat meer te werken en de andere week wat minder. Dat kan bijvoorbeeld mogelijkheden creëren voor mensen in een situatie van co-ouderschap.

Meer investeren in talent

Ook meer en een makkelijkere toegang tot opleidingen is een krachtlijn van het werkpakket: mensen sterker maken door te investeren in hun talent en vaardigheden, met onder meer een individueel opleidingsrecht en opleidingsplannen.

Sneller aan een andere job

Het werkpakket wil ook mensen die hun job verliezen sneller naar een andere job leiden. Zo zullen werknemers al tijdens hun opzegperiode aan de slag kunnen bij een andere werkgever. Bij mensen met een lange opzegperiode zal er extra worden ingezet outplacement. Ook het recht op opleiding wordt uitgebreid.

Nieuwe digitale economie

Ten slotte wordt onze arbeidsmarkt ook geüpdatet en aangepast aan de nieuwe digitale economie : avondarbeid voor e-commerce wordt makkelijker en er komt een betere bescherming van werknemers in de platformeconomie. Ook wordt het recht op deconnectie uitgebreid.

Overzicht van het werkpakket

 1. Creatie van nieuwe werkgelegenheid (bv. in de e-commerce)
 2. Aanpak van de knelpuntberoepen (specifieke focus)
 3. Versterking van het traject voor voortgezette opleiding
 4. Meer vrijheid bieden om privé- en beroepsleven te combineren (week 5 -> 4 + deconnectie)
 5. Betere sociale bescherming door de werkgelegenheid (en de voorwaarden) te versterken
 6. Invoering van een transitietraject om de overgang van de ene baan naar de andere te vergemakkelijken in geval van ontslag
 7. Wijziging van de opzegtermijnen (>30 weken) in opleidings- en outplacementperiode
 8. Verhoging van het minimumloon
 9. Een plan om langdurig uitgesloten personen weer op het goede spoor te krijgen
 10. Een pakket maatregelen om werken aantrekkelijker te maken (kleine taxshift)
 11. Versterking van de dialoog en de samenwerking met de deelgebieden; door interregionale mobiliteit en interacties tussen VDAB-Forem-Actiris te bevorderen
Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder