Sla navigatie over

Werkzaamheidsgraad van mensen met herkomst buiten EU gestegen

"Cijfers bewijzen de noodzaak van onze versterkte activeringsaanpak, een beleid dat we verder moeten uitbouwen.”

Om de werkzaamheidsgraad van onder andere nieuwkomers in Vlaanderen omhoog te krijgen, voerde Vlaams minister van Binnenlands Bestuur en Integratie en Inburgering Bart Somers deze legislatuur verschillende hervormingen door. Zowel leefloners als nieuwkomers moeten zich sinds kort verplicht inschrijven bij VDAB. Binnen het nieuwe inburgeringsbeleid is het verder mogelijk gemaakt dat nieuwkomers hun cursussen ook online kunnen volgen zodat dit kan worden gecombineerd met werken. Somers zet ook in op een Plan Samenleven waarmee steden en gemeenten concreet betrokken worden bij het activeren van inactieven. Daarnaast maakte de Vlaamse overheid het mogelijk om gemeenschapsdienst op te leggen aan langdurig werklozen én moeten ook sociaal huurders zich verplicht inschrijven bij VDAB. “Er is nood aan een meer aanklampende aanpak om de kloof tussen mensen met en zonder migratieroots kleiner te maken. De cijfers bewijzen de noodzaak van onze versterkte activeringsaanpak, een beleid dat we verder moeten uitbouwen.”

De werkzaamheidsgraad van personen met migratieachtergrond buiten de EU steeg de laatste jaren voorzichtig. De Vlaamse Regering zet in op verschillende sporen om deze groepen beter te activeren.

“We nemen verschillende acties zoals het verplicht inschrijven van leefloners, nieuwkomers en sociaal huurders bij VDAB. Daarnaast maken we het mogelijk dat nieuwkomers hun cursus maatschappelijke oriëntatie online kunnen volgen. Zo kan studie en werk worden gecombineerd.” aldus Bart Somers.

Van 17% naar 83% inschrijvingen bij VDAB, inburgering in het buitenland

Door een hervorming in het inburgeringsbeleid zijn nieuwkomers sinds maart vorig jaar verplicht om zich in te schrijven bij VDAB binnen de twee maand. Dit werpt zijn vruchten af: waar in de vorige legislatuur slechts 17% van de nieuwkomers was ingeschreven bij VDAB, is dit vandaag 83%.

Minister Somers: “Nieuwkomers moeten maximaal aan het werk. Werk biedt kansen voor ieder individu en laat hen toe bij te dragen aan onze maatschappij. We verplichten nieuwkomers sinds kort om te zoeken naar werk, dat is niet meer dan logisch. Vandaag schrijven zo goed als alle nieuwkomers zich in bij VDAB. Inschrijven bij VDAB heeft echter maar zin als die mensen ook daadwerkelijk en aanklampend naar de arbeidsmarkt worden begeleid. Bovendien moeten lokale besturen meer worden betrokken in het bereiken en activeren van de grote groep die niet arbeidsactief is en ook geen uitkering krijgt. Zij kennen de uitdagingen vaak het best.”

Somers start binnenkort met proefprojecten om inburgering in het land van herkomst mogelijk te maken. Hierdoor zullen nieuwkomers onmiddellijk arbeidsactief kunnen zijn eens ze toekomen in Vlaanderen.

Ook leefloners moeten verplicht zoeken naar werk

Naast nieuwkomers zijn ook leefloners sinds kort verplicht zich in te schrijven bij VDAB. In mei van dit jaar bereikten Vlaams ministers Somers en Brouns hierover een akkoord. Naast de verplichte inschrijving voorziet Somers een premie van 1000 euro per geactiveerde leefloners die de gemeente activeert boven het Vlaamse gemiddelde. Op deze manier wil Somers korter op de bal spelen en goede voorbeelden stimuleren.

Kansengroepen aan het werk met Plan Samenleven

Met een Plan Samenleven zet de minister verder in op het activeren van inactieven. Enkele concrete projecten spitsen zich toe op het activeren van inactieven, vaak kansarme personen. Dit door hen actief te begeleiden naar de arbeidsmarkt en het ondernemerschap. Hiermee wil Somers op korte termijn minsten 2600 extra personen aan de slag krijgen. Plan Samenleven zet verder in op het ondersteunen van gezinnen waarin iemand voor het eerst ASO wil studeren, of zich aan de hogeschool wil inschrijven. Zij worden verbonden met een buddy die deze baanbrekers wegwijs maakt.

Somers: “Er is immens veel menselijk kapitaal in Vlaanderen. We moeten dit aanboren. We zetten daarom in op het verhogen van de scholingsgraad van nieuwkomers. Er moet ook werk gemaakt worden om buitenlandse diploma’s beter te valideren op onze arbeidsmarkt. Daarnaast werken bepaalde traditionele patronen tegen. Vrouwen zijn te vaak inactief bij gezinnen met migratieroots. Projecten zoals FIER in Mechelen die inactieve moeders met migratieachtergrond voor het eerst activeren of Vaderklap in Antwerpen die inzetten op vaders om een grotere rol op te nemen in het gezin zijn daarvoor onmisbaar.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder