Sla navigatie over

West-Vlaanderen krijgt 627.308 euro uit het Fietsfonds

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters trok in 2021 de middelen voor het Fietsfonds aanzienlijk op van tien naar vijftien miljoen euro. Hiervan kan de provincie West-Vlaanderen maximaal drie miljoen euro ontvangen. Na een eerste oproep aan de provincies om hun subsidieaanvragen voor 2021 in te dienen, krijgt West-Vlaanderen nu 627.308 euro voor negen fietsprojecten. Dat blijkt uit het antwoord van minister Peeters op een schriftelijke vraag van Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld). “In plaats van twee miljoen euro, kan er dit jaar drie miljoen euro aan fietsmiddelen naar de provincie West-Vlaanderen vloeien. Dan moeten er na de tweede oproep wel veel meer projecten worden ingediend door de West-Vlaamse gemeenten. Ik roep hen echt op om gebruik te maken van de middelen die Vlaanderen en de provincie ter beschikking stellen”, zegt Van Volcem.

Het Fietsfonds is een subsidieregeling waarvoor de Vlaamse overheid samenwerkt met de vijf provincies. Gemeenten kunnen bij het provinciale niveau aanvragen doen voor projecten op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. De provincies nemen een deel van de totale kost op zich en prefinancieren ook het Vlaamse subsidieaandeel. Vlaanderen biedt hen op haar beurt twee keer per jaar de gelegenheid om gebundelde subsidieaanvragen in te dienen, waarbij de Vlaamse subsidie voor verschillende projecten kan teruggevorderd worden.

West-Vlaanderen ontvangt nu 627.308 euro voor negen fietsprojecten. In Gistel wordt het Jaagpad aan het kanaal Plassendale-Nieuwpoort aangepakt en voor Avelgem gaat het over twee projecten: de aanleg van fietsvoorzieningen op het Stationsplein alsook de aanleg van een fietspad vanaf de Kouterlosstraat tot aan de Schelde. Daarnaast wordt er in Zedelgem een dubbelrichtingsfietspad aangelegd in de Rembertstraat en komen er in Vleteren fietsvoorzieningen in de Poperingestraat. In Veurne gaat het opnieuw over twee projecten: de Suikerfabrieksite tussen de Zuidburgweg en de Brikkerijstraat alsook tussen de spoorweg/Werkplaatsstraat en de Brikkerijstraat/Nijverheidsstraat. Tot slot wordt er in Zwevegem een fietstunnel aangelegd langs het Guldensporenpad onder de N391 (Esserstraat) en komt er in Torhout een F32 langs het spoor.

Open Vld-parlementslid Van Volcem: “De Vlaamse Regering zorgde dit jaar voor een serieuze verhoging van de middelen voor fietsinfrastructuur. Dat is een goede zaak. Zo zetten we verdere stappen richting een duurzamere mobiliteit en stimuleren we mensen om de fiets te gebruiken. Maar middelen ter beschikking stellen wanneer er geen aanvragen voor worden ingediend, heeft weinig zin. Ik roep de
West-Vlaamse gemeenten dan ook op om aanspraak te maken op de budgetten die Vlaanderen en de provincie hebben vrijgemaakt.”

Gemeente Project Subsidies uit het Fietsfonds
     
Gistel Jaagpad kanaal Plassendale – Nieuwpoort 69.321,28 €
Avelgem Aanleg van fietsvoorzieningen op het Stationsplein in Avelgem 13.604,40 €
Avelgem Aanleg fietspad vanaf Kouterlosstraat tot aan de Schelde 139.657,39 €
Zedelgem Aanleg dubbelrichtingsfietspad Rembertstraat te Zedelgem 98.160,21 €
Vleteren Aanleg fietsvoorzieningen Poperingestraat fase 2 Vleteren 68.369,11 €
Veurne Suikerfabrieksite fase 1 tussen Zuidburgweg en Brikkerijstraat 36.865,88 €
Veurne Suikerfabrieksite tussen spoorweg – Werkplaatsstraat en Brikkerijstraat – Nijverheidsstraat 129.109,35 €
Zwevegem Aanleg fietstunnel langs het Guldensporenpad onder de N391 (Esserstraat) te Zwevegem 34.867,77 €
Torhout Aanleg F32 langs spoor 37.352,94 €
     
    Totaal: 627.308,32 €
Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder