Sla navigatie over

Wetsvoorstel dat aangifte buitenlandse giften aan vzw’s verplicht, goedgekeurd in Kamercommissie

Het wetsvoorstel van liberale Kamerleden Carina Van Cauter, Tim Vandenput en Dirk Janssens dat verenigingen en stichtingen verplicht een register bij te houden van inkomende en uitgaande giften van en naar het buitenland is goedgekeurd in de de Kamercommissie. “Dat moet zorgen voor meer transparantie. Het was één van de adviezen van de parlementaire onderzoekscommissie naar de aanslagen in Zaventem en Brussel. We zien vandaag immers dat buitenlandse actoren uit het Midden-Oosten via financiering hier in België de vrije beleving van de eredienst belemmeren”, verduidelijken de Kamerleden. 

De aangifte van de giften van en naar het buitenland is belangrijk om verschillende vormen van criminaliteit te kunnen opsporen en te kunnen voorkomen. “Hierbij denken we aan oplichting, witwasoperaties, financiering van terrorisme…”, zegt Carina Van Cauter. Uit de onderzoekscommissie 22 maart bleek ook dat de buitenlandse financiering van religies hier bij ons een groot probleem vormt voor de open samenleving.

“De Belgische grondwet garandeert de vrijheid van eredienst, van meningsuiting en de scheiding van geloof en staat. We vinden het vanzelfsprekend dat de verschillende levensbeschouwingen zich inschrijven in die tolerante en democratische traditie. Maar toch zien we vandaag dat buitenlandse actoren uit het Midden-Oosten via financiering hier in België de vrije beleving van de eredienst belemmeren. Ze financieren immers organisaties en mensen die radicale interpretaties van de islam zoals het salafisme en wahabisme verkondigen. Die staan haaks op de democratie, mensenrechten en wakkeren zelfs haat aan”, zegt Van Cauter.

Nationale Bank

Het was Annemie Turtelboom die in 2017 een wetsvoorstel indiende naar aanleiding van de adviezen van de onderzoekscommissie. Zij wilde die buitenlandse financieringsstromen in kaart brengen. Dat voorstel wordt nu hernomen. Van Cauter: “Op die manier zorgen we voor meer transparantie, controle en veiligheid.”

Daarnaast dienen de non-profitorganisaties volgens het nieuwe wetsvoorstel een register van ontvangen giften bijhouden en indienen bij de Nationale Bank. Dat register wordt als bijlage bij de jaarrekening gevoegd. “Dit stuk wordt niet publiekelijk gepubliceerd. Het kan wel worden geconsulteerd door de overheidsdiensten. Op die manier kunnen zij malafide giften efficiënt opsporen”, legt Tim Vandenput uit.

Uitzonderlijke giften

In het wetsvoorstel is een uitzondering voorzien voor kleine verenigingen die slechts uitzonderlijk giften ontvangen. “Als het om minder dan €3000 giften per boekjaar gaat, dan krijgen ze een vrijstelling voor het neerleggen van zo’n register. Zo belasten we kleinere organisaties niet”, besluit Dirk Janssens.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder