Sla navigatie over

Wetsvoorstel wilde stakingen: treinreiziger in de steek gelaten

Het inroepen van het advies van de Raad van State maakt alvast duidelijk dat desbetreffende partijen de pendelaars in de kou laten staan, aldus senator Lijnen: “De Ps, Sp.a en Groen beseften dat dit voorstel ook in plenaire wellicht een meerderheid van de stemmen zou halen en aldus grepen ze terug naar deze vluchtroute. Het voorstel werd immers eerder goedgekeurd in de commissie Financiën door een alternatieve meerderheid.”.

Vooral de stelling van Sp.a senator Fauzaya Talhaoui dat het aanpakken van wilde stakingen niet bij wet kan worden geregeld klinkt bijzonder ongeloofwaardig, aldus  Lijnen: “Twee jaar geleden stonden zowel kamerlid David Geerts als fractievoorzitter Karin Temmerman (beide Sp.a) luid op de Bühne te roepen dat ze een wetsvoorstel klaar hadden om paal en perk te stellen aan wilde stakingen”.

Zelf formuleerde Temmerman het namens Sp.a als volgt: “Concreet zal wie de regels niet respecteert en dus tot een wilde staking overgaat, onwettig afwezig zijn. En daar staan in het arbeidsrecht strenge sancties op. De vakbonden zouden wilde stakingen achteraf ook niet meer kunnen erkennen.”.

Twee jaar later blijkt dit alles gebakken lucht te zijn. Er werd nooit een wetsvoorstel ingediend door Sp.a en wanneer blijkt dat andere partijen een meerderheid achter zich krijgen met een gelijkaardig voorstel grijpt men terug naar procedures om de goedkeuring van dit breed gedragen voorstel te voorkomen, aldus Rik Daems .

Daems en Lijnen spreken van een gemiste kans om paal en perkt te stellen aan wilde stakingen die plaatsvinden bij de NMBS en dit gezien deze de laatste jaren te dikwijls voorvielen. De wilde stakingen schaden de NMBS, gijzelen de reizigers en ondermijnen  het draagvlak voor het sociaal overleg. Wilde stakers verwerpen immers de dialoog en het sociaal overleg door eenzijdig een hele infrastructuur plat te leggen. Bovendien betreft het dikwijls een kleine radicale minderheid van de werknemers van de NMBS.

De gang van zaken in de senaat vandaag schenkt alvast klare wijn wat betreft de standpunten van de diverse partijen rond het al of niet sanctioneren van wilde stakers.  De kiezer weet heden alvast wie voor welk standpunt staat wat betreft het sanctioneren van wilde stakingen bij de NMBS, aldus Lijnen

Bepaalde partijen hebben misschien wat tijd gekocht door dit wetsvoorstel te blokkeren via procedurekwesties, maar er bestaat een uitgesproken meerderheid voor dit voorstel. Wat Open Vld betreft zullen wij dit dan ook prioritair naar voor schuiven bij de aanvang van de volgende legislatuur, besluiten Lijnen en Daems. 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder