Sla navigatie over

Wettelijk kader in de maak voor mobiel dataverkeer rond windmolenparken op zee

Vicepremier en minister van Telecom Alexander De Croo heeft samen met staatssecretaris voor Noordzee Bart Tommelein een ontwerp van koninklijk besluit klaar dat een kader creëert voor toekomstige aanvragen van 2G/3G gebruikersrechten voor de windmolenparken op zee. Daarnaast regulariseert het ontwerp-KB de gebruikersrechten die het BIPT heeft toegekend voor mobiel dataverkeer op de Blighbank en de Lodewijkbank (aan Base), en op de Thorntonbank (aan e-BO-enterprises).

In het ontwerp-KB is tevens voorzien dat operatoren aangifte moeten doen om gebruiksrechten te kunnen verkrijgen. Daarnaast moeten ze een jaarlijks recht betalen voor de terbeschikkingstelling van de frequenties. De 2G/3G verbindingen ondersteunen de exploitatie en het onderhoud van de windmolenparken.

"We willen een duidelijk en toekomstgericht kader creëren voor het gebruik van 2G/3G op de windmolenparken op zee. Dit zal de goede werking van de offshore windmolenparken in de Noordzee bevorderen," zegt Alexander De Croo, minister van Telecom.

"Mobiele datatechnologie zorgt voor betere communicatie en is essentieel voor de veiligheid op onze druk bevaren Noordzee. Vlot dataverkeer kan interessant zijn voor scheepvaart en visserij, maar ook voor nieuwe activiteiten op zee zoals visboerderijen," besluit Bart Tommelein, staatssecretaris voor Noordzee. 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder