Sla navigatie over

Wie geneest de geneesheer (M/V)?

Dokters zorgen door hun drukke agenda te weinig voor zichzelf. Een kwart slaat maaltijden over en een derde kampt zelfs met een chronisch slaaptekort. Dat alles blijkt uit de masterproef van Saartje Jooris van de UGent, die bij 200 Oost-Vlaamse artsen peilde naar hun welzijn. Deze resultaten bevestigen een eerder onderzoek van Vlaams Volksvertegenwoordiger Freya Saeys: “Uit mijn eigen masterproef bleek reeds dat 95 % van de artsen drinkt, tegenover 70 % van de algemene bevolking. Eén op de zeven drinkt dagelijks en vooral mannen doen aan bingedrinken.”

Overbevraging en stress

Verder bleek dat één op de zeven artsen slaapmiddelen gebruiken, één op de twintig kalmeermiddelen nemen, één op vijfentwintig antidepressiva en ten slotte één op de negen pijnstillers met het verslavende codeïne. “Daarbij gaat het veeleer over vrouwen, en het gebruik neemt toe met de leeftijd,” zegt Saeys.

Volgens Saeys zijn het allemaal tekenen van een eenzelfde basisprobleem: overbevraging en stress. Daarom ondervroeg ze de minister van Welzijn hierover in het Vlaams Parlement. De minister bevestigde dat artsen opgenomen zullen worden in het actieplan suïcidepreventie, met daarbij een bijzondere aandacht voor vrouwelijke artsen. “Ik ben alvast tevreden dat deze eerste stap is genomen”, aldus Saeys, “al blijft het uitkijken of artsen als doelgroep zullen opgenomen worden in de gezondheidsdoelstellingen tabak, alcohol, en drugs”.

Onderzoek van Domus Medica

Huisartsenvereniging Domus Medica komt eind dit jaar met de resultaten van hun onderzoek naar het welzijn van artsen. “De algemene voorzieningen vormen vandaag een te hoge drempel voor veel artsen. De meeste huisartsen hebben geen eigen huisarts, en velen geven toe het moeilijk te hebben om professionele hulp zoeken. Men zou elke huisarts ertoe moeten bewegen om een eigen huisarts te hebben. Ik ben alvast blij te vernemen dat we de resultaten al eind dit jaar zullen ontvangen, want de arts is wel degelijk in nood”, besluit Saeys. 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder