Sla navigatie over

Wie vertrekt om te strijden in een totalitair regime, moet mijn inziens niet terugkomen

INTERVIEW TERZAKE 19/11

Premier Michel kondigde in de Kamer een reeks maatregelen aan in de strijd tegen het terrorisme. De veiligheid van de burgers is nu topprioriteit van de regering, maar hoe staat het met onze vrijheden? "Terzake" vraagt het aan Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten. Een duidelijke visie op veiligheid en vrijheid.

"Wie onze waarden niet respecteert en zelfs komt bestrijden, moet niet terugkomen." Herbekijk hier het interview in Terzake.

OPINIE DE MORGEN 20/11

Vrijheid of veiligheid? Het is een valse tegenstelling. De woorden van Benjamin Franklin weerklinken in de beleidslijn die staatssecretaris voor privacy Tommelein het voorbije jaar heeft uitgezet: wie veiligheid boven vrijheid stelt, verdient geen van beiden. De rechtsstaat hoeft zichzelf niet te verraden om terroristen hard aan te pakken. Als we overtuigd zijn dat de waarden die we koesteren de juiste zijn, moeten we er zeker in moeilijke tijden ongegeneerd voor opkomen. Op ònze manier, volgens ònze voorwaarden.

Liberalen koesteren als erfgenamen van de Verlichting de balans tussen vrijheid en veiligheid. Na 9/11 en de oorlog in Irak was dat evenwicht zoek. De slinger sloeg door naar de verkeerde kant.  Na de uitspattingen van de Patriot Act, Guantanamo en een oorlog op basis van drogredenen, keerde onder president Obama het respect voor basisrechten langzaam terug. Wij willen ook vandaag lessen trekken uit dat verleden en vermijden dat we eerst fouten maken die we nadien moeten rechtzetten. We trappen niet in de val van het valse dilemma.

Dat gezegd zijnde, hoeft niemand te twijfelen aan ons antwoord aan de vijanden van de open samenleving. Wie onze vrijheden niet respecteert hoort hier niet thuis. Wie er tegen ten strijde trekt, hoeft wat mij betreft zelfs niet meer terug te komen. Wij zijn meer dan ooit bereid om het respect voor onze overtuiging af te dwingen.

Grondrechten zoals de vrijheid van meningsuiting, de gelijkheid tussen man en vrouw of scheiding tussen kerk en staat zijn onder druk zijn komen te staan. Dat is fout. Steeds meer is duidelijk dat onze waarheden nìet voor iedereen evident zijn, zoals de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring beweert.We staan daarom vastberaden klaar, zullen geen millimeter plooien voor de chantage en angst waarmee terroristen ons willen vergiftigen. En we doen dat op onze manier. Rechtschapen in plaats van barbaars. Proportioneel in plaats van totalitair. Tijdelijk en gericht in plaats van absoluut en alomvattend.

Eerder dit jaar was Canadees hoogleraar en oud-politicus Michael Ignatieff mijn gast in het kader van onze lezingenreeks Café Futur. Hij toonde hoe liberalen strijden tegen terrorisme. Wie zich verwachtte aan het tandeloos gewauwel van een vredesduif was er aan voor de moeite. Het pleidooi van Ignatieff was bijzonder strijdvaardig. We mogen niet tolerant zijn voor de intoleranten. En wie onze manier van leven bedreigt, pakken we zonder excuses keihard aan.

Wie in elke maatregel om terroristen te bestrijden een uitholling ziet van de rechtsstaat, riskeert op die manier ook zelf ten onder te gaan. Terroristen gebruiken andere wapens en houden zich niet aan de spelregels van onze samenleving. Ze missen onze basiswaarden en het respect voor het menselijk leven. Ze haten de vrijheid die wij koesteren en vallen onze de Grieken zich in een groot houten paard, dat als geschenk door de niets-vermoedende inwoners van Troje werd binnengehaald. Argeloos bewerkstelligden de Trojanen zo hun eigen ondergang. Nietsvermoedend werden ze op eigen terrein verslagen.

Wie te zacht is tegen terreur, maakt dezelfde fout als Troje. De verleiding van Paris – what¹s in a name – leidde in de Ilias nog tot de ondergang. Vandaag weten we beter. Met de lessen uit het verleden op zak, kunnen we lik op stuk geven zonder onze eigen overtuiging te verloochenen. Ignatieff gaf ons daarvoor drie richtsnoeren: tijdelijkheid, proportionaliteit en controle – zeg maar ingebouwde checks and balances.

Tijdelijkheid houdt in dat harde maatregelen voorzien worden van een vervaldatum en een verplichte evaluatie. Dat vermijdt dat ze later kunnen worden misbruikt in een totaal andere context.

Proportionaliteit betekent dat je niet met een kanon op een mug mag schieten. In de strijd tegen veiligheid kan een gericht gebruik van data ons helpen om gevaren te voorkomen. Maar in een zee van gegevens is het vaak moeilijk zoeken. Wat helpt het om steeds meer hooi op de hoop te gooien als je op zoek bent naar de speld? Doelgericht informatie delen is vaak belangrijker dan steeds meer informatie te verzamelen zonder dat er iets mee gebeurt.

Checks and balances ten slotte, vormen de ultieme toets met de fundamenten van onze democratie. De controletaak van het Parlement, van de rechterlijke macht en van burgers zèlf is essentieel. Want met concentraties van macht loopt het uiteindelijk altijd fout. Precies daarom betrekken we het parlement in de aanpak tegen terreur.

Het debat over vrijheid en veiligheid is terug van nooit weggeweest. Het vraagt respect voor de kritische geest, zelfs in het heetst van de strijd.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder