Sla navigatie over

Wie voorstander is van sociaal overleg, moet wilde stakingen aanpakken

In tegenstelling tot wat het ACOD beweert, spreekt het wetsvoorstel zich geenszins uit over de minimale dienstverlening bij de NMBS, aldus Nele Lijnen: “Sommigen willen duidelijk de gemoederen ophitsen. Het wetsvoorstel wil enkel paal en perk stellen aan de wilde stakingen die plaatsvinden bij de NMBS en dit gezien deze de laatste jaren te dikwijls voorvielen. De doorlopende stakingen in het openbaar vervoer treffen net veelal deze mensen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer voor hun basismobiliteit en dus niet over alternatieven beschikken. De verdedigers van de sociale dialoog zouden net de sterkste medestanders moeten zijn van dit wetsvoorstel. Wilde stakers zetten zich immers bewust buiten het overleg en ze misbruiken aldus het stakingsrecht dat steeds als een “ultimum remedium” moet worden beschouwd. Pas als de dialoog vastloopt grijpt men terug naar het stakingswapen en niet andersom”.

Senator Rik Daems begrijpt ook niet waarom de minister van overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille (PS) zich verzet tegen dit voorstel: “De wilde stakingen bij de NMBS schaden de NMBS, de reizigers maar ook het draagvlak voor het sociaal overleg. Wilde stakers verwerpen immers de dialoog en het sociaal overleg door eenzijdig een hele infrastructuur plat te leggen. Bovendien betreft het dikwijls een kleine radicale minderheid van de werknemers van de NMBS.”.

Wij willen geenszins het stakingsrecht ondermijnen, aldus de liberale senatoren.  Wel willen wij met het goedgekeurde voorstel  voorkomen dat de werkende mensen hierdoor telkenmale gegijzeld worden. Het voorstel plaatst elkeen voor zijn verantwoordelijkheid.

Door de opname van het protocolakkoorden wat betreft wilde stakingen in de beheersovereenkomst met de NMBS willen we enkel bekomen dat zij die wilde stakingen opzetten hiervoor gesanctioneerd worden en dat de reizigers die er de dupe van zijn vergoed worden, aldus Lijnen en Daems.Senator Nele Lijnen benadrukt dat het goedgekeurde wetsvoorstel zich inschrijft in het regeerakkoord. Net daarom werd de minimale dienstverlening uit het voorstel gelicht omdat dit niet in het regeerakkoord staat: “Wat Open Vld betreft zullen wij blijven vechten voor de minimale dienstverlening bij de NMBS maar we respecteren het regeerakkoord. Wel vragen wij dat elkeen dit doet en er dus ook komaf wordt gemaakt met de wilde stakingen bij de NMBS.”.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder