Sla navigatie over

Wie wat wil bijverdienen, moet dat kunnen. In het wit. Eenvoudig en onbelast.

“Wie bovenop zijn vast loon wat extra wil bijverdienen, mag daarvoor niet gestraft worden’, vindt staatssecretaris voor de Bestrijding van sociale fraude Bart Tommelein. “Mensen die zich bijvoorbeeld engageren als coach in een sportclub (…), moeten daarvoor op een redelijke manier kunnen worden vergoed en niet via een uitbetaling in het zwart. Ik denk ook aan bijvoorbeeld mensen die bij elkaar kleine klusjes doen (gras afrijden, bijles geven aan kinderen …) en elkaar daar iets voor betalen. Zij werken in principe momenteel in het zwart.”

Het idee is om voor dit soort werk een kader, een systeem te creëren, met volgende insteek:

  • enkel voor mensen die een job hebben of gepensioneerd zijn en daar bovenop iets willen bijverdienen (geen mini-jobs dus)
  • een maximumbedrag instellen (bvb. 500 euro per maand), zodat dit geen concurrentie vormt voor zelfstandigen (het gaat om kleinere klusjes)
  • weinig of geen belastingen op deze inkomsten (deze mensen betalen al belastingen via hun hoofdjob)
  • minimum aan administratie (bijvoorbeeld door digitale registratie)

 

“Het gaat hier niet om fulltime jobs waarmee je het werk van anderen afneemt’, zegt Tommelein. ‘We hebben gewoon nood aan nieuwe, meer flexibele statuten met minder fiscale en sociale druk.” 

Het plan van Tommelein staat niet in het bestuursakkoord van de federale regering, maar de staatssecretaris denkt dat hij er wel een politiek draagvlak voor kan vinden. “Met zo’n systeem nemen we de oorzaken van zwartwerk weg, namelijk hoge lasten, administratieve verplichtingen en een gebrek aan flexibiliteit. Naarmate er minder zwart geld in onze economie circuleert, zal er ook een mentaliteitswijziging komen, net zoals met de hoge verkeersboetes en het verbod op roken op openbare plaatsen”, aldus Bart Tommelein.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder