Sla navigatie over

Wilrycx vraagt uitvoering masterplan gevangenissen

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens veroordeelde de Belgische staat tot het betalen van een boete van 10.000€ aan een Roemeense ex-gedetineerde omdat hij zijn straf moest uitzitten in mensonterende omstandigheden. “De veroordeelde zat in de gevangenis van Merksplas. Ik heb die deze week als burgemeester nog bezocht en kan bevestigen dat de strafinstelling in bijzondere slechte staat verkeert. Gevangenen verblijven in kleine ruimtes, er is een gebrek aan sanitair… Dat is niet meer van deze tijd”, aldus Wilrycx. Hij nodigde de minister uit voor een bezoek aan de strafinstelling in Merksplas om het met zijn eigen ogen vast te stellen.

 

Het liberale Kamerlid verwees naar inspanningen van de vorige minister van Justitie en staatssecretaris bevoegd voor de Regie der Gebouwen. “Er werden nieuwe gevangenissen en een forensisch centrum gebouwd. Ook werd een tweede en derde masterplan opgesteld om aan de noden inzake strafuitvoering te voldoen. De verbouwingen in de gevangenis van Merksplas zijn daarin opgenomen. Deze moeten, conform het regeerakkoord, nu spoedig worden gerealiseerd.”

 

Minister Jambon, bevoegd voor de Regie der Gebouwen, antwoordde dat het tweede masterplan minutieus zal worden uitgevoerd. Zowel de vorige als de nieuwe federale regering hebben zich daartoe geëngageerd. Het derde masterplan ligt momenteel ter studie voor en zal binnenkort in uitvoering gaan.

 

Het liberale Kamerlid antwoordde dat “het positief is dat we door de bouw en renovatie van gevangenissen stap voor stap komaf maken met de schrijnende situaties. Het Europees Hof tikt ons terecht op de vingers, het is aan de Belgische staat om zich in regel te stellen met de minimale eisen inzake menswaardige behandeling van gedetineerden.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder