Sla navigatie over

Windmolenparken op zee zetten in op milieubescherming

Tot vandaag was er geen enkel milieu-incident in de windmolenzone. Tommelein: ‘We streven er uiteraard naar om dat zo te houden. Maar ik wil de paraatheid van de overheid wel verder uitbreiden. Ook de windmolensector zal daartoe bijdragen. Samen tekenden we een akkoord over de verplichte retributie voor milieucompensaties.’ Naast de aankoop van materiaal om bij incidenten optimaal tussen de windmolens te kunnen opereren, zal de retributie voortaan ook worden aangewend voor positieve biodiversiteitsmaatregelen. ‘Windmolens leveren niet alleen elektriciteit. Ze leveren ook heel wat wetenschappelijke informatie en dragen bij tot een verhoogde biodiversiteit. Dat zien we duidelijk in de twee artificiële riffen’, aldus Tommelein. 

C-Power, Belwind en Northwind, de drie operationele windparken op de Belgische Noordzee, zijn tevreden dat er een evenwichtig en transparant akkoord is over de verplichte retributie. ‘We hebben inspraak in hoe de middelen besteed worden. En de windmolenparken dragen op die manier duidelijk bij aan een beter leefmilieu.’

Positieve effecten op de biodiversiteit

Uit wetenschappelijke monitoring blijkt dat windmolens op zee positieve effecten hebben op de biodiversiteit. De windmolens creëren een nieuwe omgeving en trekken vissoorten aan die er anders niet of uitzonderlijk voorkomen. Kabeljauw en steenbolk maken bijvoorbeeld gretig gebruik van de windmolenzones om er zich te voeden. ‘België is niet alleen een Europese voortrekker in de aanleg van de windmolenparken, maar ook in de monitoring van de effecten op het milieu. Ons land geniet hiervoor internationale erkenning. Ook de komende jaren zetten we die monitoring nauwgezet verder’, aldus Bart Tommelein. 

Tot slot benadrukt de staatssecretaris dat in de windmolenzone in de toekomst ook andere activiteiten mogelijk zijn, zoals duurzame aquacultuur. ‘Meervoudig gebruik van de verschillende zones, dat is de toekomst. We moeten onze beperkte ruimte op zee zo goed mogelijk gebruiken.’

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder