Sla navigatie over

Zelfstandigen die ziek zijn, krijgen hun uitkering straks dubbel zo snel.

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken: “Door de carensperiode te halveren willen we onze zelfstandigen beter beschermen. Als zij straks ziek worden en daardoor niet meer kunnen werken, zullen ze dubbel snel als vandaag op financiële steun kunnen rekenen.”

Zelfstandigen die vandaag ziek worden, worden dubbel gestraft: ze moeten hun activiteit stopzetten en moeten bovendien gedurende een maand met eigen middelen zien rond te komen. Ze hebben immers pas recht op een ziekte-uitkering van het ziekenfonds na een maand, de zogenaamde carensperiode. Die periode duurt te lang. Om financiële problemen te vermijden nemen sommige zelfstandigen hierdoor zelfs helemaal geen ziekteverlof terwijl ze daar wel nood aan hebben.

Daar komt nu verandering in. Zelfstandigen die arbeidsongeschikt worden, zullen binnenkort al na twee weken ziekte een uitkering ontvangen.

Uit de prognoses blijkt dat deze maatregel volgend jaar positieve gevolgen zal hebben voor 17.006 zelfstandigen:

  • 14.172 zelfstandigen die langer dan één maand arbeidsongeschikt zijn zullen hun ziekte-uitkering twee weken vroeger ontvangen.

  • 2.834 zelfstandigen die tussen de twee weken en één maand arbeidsongeschikt zijn zullen ook op een uitkering kunnen rekenen, terwijl ze in het huidige systeem geen uitkering zouden krijgen.

Er wordt een budget van 9,4 miljoen euro uitgetrokken voor deze maatregel in 2018.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder