Sla navigatie over

“Zelftests baarmoederhalskanker zijn stap in de goede richting”

Ze drong al een hele tijd aan bij de Vlaamse minister van welzijn  om dit in te schrijven in het nieuwe actieplan inzake kankerpreventie. “De mogelijkheid tot een zelf-test zou een derde van de vrouwen die vandaag niet deelnemen alsnog kunnen overhalen om mee te werken aan preventief onderzoek. Ik ben alvast tevreden dat de minister van plan is om dit drempel verlagend initiatief in te voeren” reageert Saeys.

Baarmoederhalskanker is goed te genezen als de ziekte tijdig wordt opgespoord. “Als ze pas in een laattijdig stadium wordt ontdekt – wanneer er al uitzaaiingen zijn buiten de baarmoeder – sterft meer dan 80% van de patiëntes eraan,” zegt Saeys, die ook huisarts is. Daarom krijgen alle Vlaamse vrouwen tussen 25 en 64 sinds 2013 een uitnodiging in de bus om gratis een uitstrijkje te laten nemen. Zo wordt er gescreend op de aanwezigheid van het humaan papillomavirus (HPV), dat baarmoederhalskanker kan aankondigen. Toch gaat slechts de helft hierop in.

Zelftest verhoogt deelname aan preventief onderzoek

Freya Saeys wees minister Vandeurzen enkele maanden geleden reeds op de onderzoeksresultaten van zelf-tests in Nederland. “Uit een onderzoek van het universiteit medisch centrum in Nijmwegen blijkt dat het aanbieden van zelf-test thuis de deelname aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker flink kan vergroten. Omwille van schroom en ongemak stellen we vandaag helaas een lage participatiegraad vast. Dat moet en kan beter en dus ben ik alvast tevreden dat de minister gehoor aan onze oproep heeft gegeven. Ik hoop nu dat vele niet-deelnemende vrouwen alsnog overtuigd kunnen worden”, besluit Saeys.

De thuistest start dit najaar met een proefproject bij 40.000 vrouwen in de steden Antwerpen en Genk, Noord-Limburg en de Antwerpse Kempen. Geselecteerde vrouwen tussen 30 en 65 krijgen een spuitje thuisgestuurd. Bedoeling is dat ze zelf een staaltje slijmvlies uit de vagina nemen en dat opsturen naar het labo. "Enkel vrouwen bij wie het HPV-virus aanwezig is, moeten dan naar de dokter voor een uitstrijkje", aldus Saeys. Jaarlijks worden in België 643 vrouwen getroffen door baarmoederhalskanker. 190 vrouwen per jaar sterven aan de ziekte.   

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder