Sla navigatie over

Zeven bekende dancings ondersteunen campagne “Groot Gelijk dat je drugsvrij rijdt”

15 procent van de autobestuurders tussen 18 en 35 jaar verklaart dat ze al één of meerdere keren hebben gereden nadat ze drugs of lachgas hadden gebruikt, zo blijkt uit nieuw onderzoek van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde). Bij de leeftijdsgroep tussen 36 en 54 jaar gaat het om 8 procent. “De resultaten geven aan dat rijden onder invloed van drugs en lachgas bij de jongere leeftijdsgroepen in opmars is, en dat is zorgwekkend”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. Daarom lanceert minister Peeters samen met de VSV een nieuwe, doelgroepgerichte campagne onder de noemer “Groot gelijk dat je drugsvrij rijdt”. De campagne krijgt de steun van zeven bekende clubs.

In november liet de VSV een bevraging uitvoeren bij Vlaamse automobilisten tussen de 18 en 54 jaar over rijden onder invloed (1). De resultaten voor drugs en lachgas zijn frappant:

  • 15% van de bestuurders tussen 18 en 35 jaar verklaart dat ze wel eens met de wagen rijden minder dan vier uur nadat ze drugs of lachgas hebben gebruikt. In de leeftijdsgroep van 36 tot 54 jaar gaat het om 8%.
  • 8% van de 18- tot 35-jarigen combineert drugs, lachgas en/of alcohol. Lachgas en XTC/MDMA komen met 7% op een gedeelde tweede plaats, 6% verklaart onder invloed van cannabis te rijden en 5% na gebruik van cocaïne.

Zelfoverschatting, gebrek aan zelfcontrole en een verkeerde inschatting van de sociale omgeving blijken de belangrijkste redenen om onder invloed van drugs achter het stuur te kruipen:

  • 4 op de 10 gebruikers van cannabis, cocaïne en XTC/MDMA denken nog veilig te kunnen rijden na gebruik.
  • 1 op de 5 druggebruikers vindt het moeilijk om geen drugs te gebruiken, zelfs als ze weten dat ze nog moeten rijden.
  • 1 op de 5 druggebruikers denkt dat hun vrienden het OK vinden om onder invloed van drugs te rijden.

Deze cijfers tonen aan dat er nood is aan permanente aandacht voor rijden onder invloed van drugs, en dat sensibilisering en handhavingsacties rond dit thema levensnoodzakelijk zijn. Drugs en rijden gaan immers nooit samen: het gaat om stoffen die de normale werking van de hersenen wijzigen en daardoor altijd een negatieve impact op de rijvaardigheid hebben. Sommige stoffen hebben bovendien gevaarlijke nawerkingen die uren later nog voor een verhoogd ongevallenrisico kunnen zorgen.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Rijden onder invloed is een prioritair aandachtspunt in het verkeersveiligheidsplan. Deze doelgroepgerichte sensibilisering is de vertaling van één van de concrete maatregelen. Gebruik van drugs of lachgas in het verkeer is net als drinken en rijden compleet onaanvaardbaar. Bestuurders onder invloed brengen niet alleen zichzelf, maar ook hun passagiers en andere weggebruikers ernstig in gevaar. De gevolgen van een ongeval in dergelijke omstandigheden kunnen hen, of hun nabestaanden, levenslang blijven achtervolgen. Het is onze plicht om te blijven hameren op deze problematiek, ook vanuit de invalshoek handhaving. We moeten in Vlaanderen evolueren naar een cultuur waarbij geen enkele vorm van rijden onder invloed nog maatschappelijk getolereerd wordt.”

Campagne

Op 8 december start de VSV een doelgroepgerichte sensibiliseringcampagne die iedereen die niét onder invloed rijdt groot gelijk geeft: “Groot gelijk dat je drugsvrij rijdt”. De boodschap wordt uitgedragen in twee YouTube-video's, via gerichte boodschappen op sociale media en affichage op tal van uitgaanslocaties. De campagne krijgt de steun van bekende clubs als Ampere, Decadance, Entrepot, Ikon, Rumba, Trix en Versuz. Alle campagnemateriaal is beschikbaar op Veiligverkeer.be.

De aftrap vond plaats in de Hasseltse Club Versuz, waar minister Lydia Peeters samen met influencer Jaël Ost en DJ Michael Amani clubgangers opriep om steeds drugsvrij te rijden en op voorhand af te spreken hoe iedereen veilig thuis geraakt.

Politiecontroles

Net als op andere momenten van het jaar voert de politie ook in de eindejaarsperiode drugcontroles uit, al dan niet in combinatie met alcoholcontroles. Sinds 2011 stijgt het aantal vastgestelde inbreuken voor rijden onder invloed van drugs in Vlaanderen van jaar tot jaar, onder meer dankzij de verbeterde opsporingstechnieken zoals de speekseltest en de speekselanalyse. Vorig jaar werden niet minder dan 9.006 bestuurders onder invloed van drugs betrapt, in 2020 ging het nog om 7.619 overtreders (2).

Wie betrapt wordt, riskeert aanzienlijke sancties: wie positief test voor drugs, krijgt meteen een rijverbod van minstens 12 uur en riskeert de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs tot 6,5 maanden. Bij veroordeling door de politierechter kunnen overtreders een geldboete tot 16.000 euro krijgen, een verval van het recht tot sturen tot 5 jaar en immobilisering van het voertuig voor dezelfde periode. Wie betrapt wordt in staat van dronkenschap door het gebruik van lachgas, krijgt eveneens een rijverbod van minstens 12 uur en riskeert dezelfde straffen.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder