Sla navigatie over

Ziekenhuisnetwerken: groen licht voor hervorming!

“Om de ziekenhuissector aan te passen aan de noden van de patiënt én financieel gezond te houden, is een grondige hervorming noodzakelijk. En die zijn we ook aan het realiseren!", benadrukt Maggie De Block. "Via de ziekenhuisnetwerken zorgen we ervoor dat ziekenhuizen nog veel meer en nauwer met elkaar zullen samenwerken, om op die manier de zorg voor de patiënt te verbeteren. En met de gestandaardiseerde financiering voor laagvariabele ingrepen zorgen we voor financiële duidelijkheid en transparantie.”

Ziekenhuisnetwerken:
 
Het vandaag goedgekeurde wetsontwerp tot wijziging van de Ziekenhuiswet 2008 bevat de volgende bepalingen:
 
 
Criteria:
 
De netwerken moeten tegen 1 januari 2020 gevormd zijn op het terrein. Ziekenhuizen moeten daarbij rekening houden met volgende criteria:
  • Locoregionaal netwerk: elk algemeen en universitair ziekenhuis moet deel uitmaken van een locoregionaal ziekenhuisnetwerk. Deze netwerken bestrijken de bevolking van een geografisch aansluitend gebied. Hieronder valt ook zorg die dicht bij de patiënt thuis moet worden verleend, zoals ouderenzorg of gewone pediatrische zorg. De patiënt behoudt echter altijd de keuzevrijheid wat betreft zijn of haar ziekenhuis of netwerk.
  • Rechtspersoonlijkheid: elk netwerk moet rechtspersoonlijkheid hebben en over een eigen beheersorgaan beschikken om de taken uit te voeren waarmee het is belast (zie hieronder).
  • Geografisch aaneensluitend: de netwerken moeten geografisch aaneensluitend zijn. De organisatie van deze geografische aaneensluiting in het veld valt onder de bevoegdheid van de deelstaten.
  • Aantal netwerken: maximaal 25 netwerken kunnen worden gecreëerd. De verdeling over de verschillende regio's van het land wordt momenteel besproken in de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid.

 

Objectieven:

De ziekenhuisnetwerken zijn verantwoordelijk voor de volgende taken:
  • Strategie: de netwerken bepalen de te volgen strategie om te weten welke gespecialiseerde zorgtaken op welke plaats binnen het lokale netwerk van klinieken moeten worden uitgevoerd. Gespecialiseerde zorgmissies moeten beschikbaar zijn in elk lokaal regionaal netwerk, niet in elk ziekenhuis.
  • Coördinatie: een tweede belangrijke opdracht zal bestaan uit het coördineren van het algemene zorgaanbod en gespecialiseerde zorgmissies tussen ziekenhuizen binnen hetzelfde lokale klinische netwerk.
  • Referentiepunten: een aantal meer gespecialiseerde zorgen zoals de complexe oncologische chirurgie of hartchirurgie zullen niet in elk netwerk beschikbaar zijn. De netwerken zullen daartoe overeenkomsten sluiten met ziekenhuizen die dergelijke zorg wel aanbieden (de zogenaamde "referentiepunten").

 

Bestuur:

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder