Sla navigatie over

Deze blauwe maatregelen gingen in januari in

De start van een nieuw jaar betekent meteen ook de start van een waslijst aan nieuwe maatregelen. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste wijzigingen die ingaan op de eerste dag van het nieuwe jaar. Zo gezegd, zo gedaan! Januari is trouwens ook de maand waarin de derde fase van de taxshift in werking treedt. Wie meer te weten wil komen over deze aanzienlijke belastingverlaging kan hier klikken.

Invoering halve dagen ouderschapsverlof: 

Vandaag kan je je vier maanden ouderschapsverlof voltijds, halftijds of één dag per week opnemen. Vanaf 2019 wordt daar de 1/10e-mogelijkheid aan toegevoegd. Ouders kunnen op die manier een halve dag ouderschapsverlof per week opnemen, of een volledige dag per twee weken, mits overeenstemming met de werkgever. “Dit laat ouders toe om hun werk en gezin beter te combineren. Ze kunnen hun ouderschapsverlof nu nog flexibeler inzetten”, zegt Vincent Van Quickenborne.

Registratie van levenloos geboren kind: 

Ouders van een doodgeboren kindje kunnen voortaan een akte laten opstellen. Zo kan het kind een voornaam krijgen, wat kan bijdragen tot de rouwverwerking. Vanaf 180 dagen zwangerschapsduur was de aangifte reeds verplicht. Dankzij Carina Van Cauter en Sabien Lahaye-Battheu kan dit voortaan na een zwangerschapsduur van 140 tot 179 dagen, indien men dat wens.

Modernisering burgerlijke stand:

 Vanaf 2019 worden zoveel mogelijk akten gedigitaliseerd in één databank. De burger zal met zijn elektronische identiteitskaart thuis kunnen inloggen en de documenten die hem aanbelangen raadplegen en afdrukken. Doe maar digitaal als het van Carina Van Cauter afhangt. Wie dat wil, kan ook nog bij de gemeente terecht voor een kopie.

Premie warmtepompboiler: 

Bart Tommelein voorziet premies voor warmtepompboilers. Zo’n toestel haalt warmte uit de lucht voor je sanitair water. In 2019 bedraagt de premie €400, in 2020 €300 vanaf 2021 tot en met 2023 bedraagt de premie nog €200. Ook bedrijven kunnen hiervoor een premie krijgen.

Energieprestatiecertificaat krijgt nieuw jasje:

Vanaf januari 2019 krijgt het EPC een nieuw jasje. Bart Tommelein maakt het nieuwe EPC+ een stuk visueler met nieuwe informatie. Belangrijkste verschil is dat er niet enkel een energiescore, maar ook een energielabel, aanbevelingen om je huis energiezuiniger te maken en een kostenindicatie wordt meegegeven.

Energiehuizen: één uniek loket voor energie: 

Vanaf 2019 kan je terecht bij energiehuizen voor al je vragen over energie, premies, leningen, advies… Zo worden de lokale energiehuizen één uniek loket voor alle vragen over energie. Belangrijk volgens Bart Tommelein om woningen zo energiezuinig te krijgen.

Korting op onroerende voorheffing om leegstand tegen te gaan: 

Bart Tommelein wil Vlaanderen helpen om leegstand te bestrijden. Wie een ongeschikt pand sloopt en vervangt door nieuwbouw, zal vijf jaar geen onroerende voorheffing betalen. Het gaat om ongeschikte of onbewoonbare woningen, en leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimten. Ook wie een leegstaande winkel in winkelarm gebied ombouwt tot woning, of wie één of meerdere woningen creëert boven een winkel in kernwinkelgebied kan voortaan vijf jaar lang rekenen op een vrijstelling van onroerende voorheffing.

Nieuwe Vlaamse huurregels voor wie huurt of verhuurt: 

Vanaf 1 januari 2019 gelden de nieuwe huurregels. “Het nieuw decreet moet de belangen van huurders en verhuurders beter verzoenen”, zegt Gwenny de Vroe. Een belangrijke wijziging is de verhoging van de huurwaarborg van twee naar maximaal drie maanden. Andere aanpassingen hebben betrekking op de opzegmodaliteiten en introductie van het concept medehuur of co-housing. Voor alle andere huurcontracten blijft de huidige regelgeving van toepassing.

Vlaams Banenpact komt op kruissnelheid: 

We hebben iedereen nodig om de vele openstaande vacatures in te vullen. “Daarom wordt de loonkostverlaging voor jongeren tot 25 jaar, ouderen vanaf 55 en mensen met een arbeidshandicap in 2019 versterkt”, zegt Emily Talpe. Ook komt er een premie voor de indienstneming van mensen die langdurig werkloos zijn.

Versterking van adoptieverlof en invoering van pleegzorgverlof:

Vanaf 2019 krijgen beide adoptieouders, ongeacht de leeftijd van het kind, zes weken adoptieverlof. En het nieuwe pleegzorgverlof van zes weken wordt ingevoerd per pleegouder, voor langdurige pleegzorgsituaties. Beiden systemen worden uitgebreid naar de zelfstandigen. Minstens om de twee jaar komt daar een week bij voor beide ouders samen. Uiterlijk tegen 2027 hebben de ouders dan recht op 17 weken. “Elk kind is belangrijk”, benadrukt minister van Sociale Zaken Maggie De Block die de nodige middelen voor deze hervorming voorziet.

Nieuwe gezinsbijslag gaat van start: 

Voor alle kinderen die geboren worden vanaf 1 januari 2019 geldt de nieuwe regeling voor gezinsbijslag. Eén gelijk maandelijks basisbedrag voor elk kind van €163,20. Al dan niet met een aantal toeslagen verduidelijkt Freya Saeys: “Om ouders aan te moedigen hun kind te laten participeren aan het kleuteronderwijs wordt voorzien in een kleutertoeslag van €132,60 op 3 en 4 jaar. En ouders die beroep doen op een kinderopvang die niet inkomensgerelateerd werkt krijgen een kleuteropvangtoeslag van €3,23 per volledige opvangdag.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder