Sla navigatie over

Zomerscholen zorgen voor betere leerprestaties

Scholen die een zomerschool organiseren kunnen betere toets resultaten voorleggen. Dat leert een studie met gegevens van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen uitgevoerd door prof. dr. Kristof De Witte en Letizia Gambi, onderzoekers aan de KU Leuven. Zomerscholen zijn een initiatief van Vlaams ministers Somers en Weyts. “Zomerscholen werden vooral georganiseerd waar meer kansarme leerlingen zijn. We observeren dat in scholen en gemeenten die een zomerschool inrichten, de leerlingen op het einde van het zesde leerjaar beter testscores Nederlands halen dan waar dat niet gebeurde. Daarnaast werkt het voor een groot deel de leervertraging bij wiskunde die was opgelopen sinds corona weg.” stelt Kristof De Witte.

Sinds 2020 worden er zomerscholen georganiseerd in Vlaanderen. Initieel om het leerverlies omwille van de schoolsluitingen vanwege corona op te vangen. Wegens de eerste positieve indicaties over de leerprestaties uit het onderzoek van De Witte en Gambi op de IDP gegevens van 2021, zijn deze zomerscholen verder gezet. In een zomerschool krijgen kinderen (basis- en secundair onderwijs) tijdens de zomervakantie gedurende twee weken een leertraject op maat, gekoppeld aan sport, spel of ander vrijetijdsaanbod. Zomerscholen zijn gratis en worden georganiseerd door het lokaal bestuur en de betrokken school. Ministers Somers en Weyts voorzien samen jaarlijks 10 miljoen euro voor de zomerscholen.

Positief effect zomerscholen

“Ondanks dat de zomerscholen werden georganiseerd in de scholen en gemeenten met meer kansarme leerlingen, observeren we dat de testscores voor Nederlands er minder sterk daalden dan waar geen zomerscholen plaatsvonden. De cijfers zijn afgenomen bij leerlingen van het 6de leerjaar,” aldus Kristof De Witte. “Daarnaast zien we dat de leervertraging wiskunde die was opgelopen door corona in scholen en gemeenten die een zomerscholen hebben ingericht voor een groot deel weggewerkt wordt. Opvallend. Het gunstige effect kan verklaard worden doordat zomerscholen inzetten op intense begeleiding in kleine groep (tutoring), door sterk geëngageerde leraren, een sterke focus op het curriculum en extra instructietijd. De zwakkere leerlingen die ervan gebruik maken worden zo tegen de start van het schooljaar bijgespijkerd, waardoor de leraar minder instructietijd en aandacht verliest. Onze resultaten tonen aan dat de hele klas hier baat bij heeft.”

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “Lokale besturen maken mee het verschil. Zij weten best hoe leerlingen met specifieke noden te bereiken en te betrekken. Samen met de deelnemende scholen versterken we de leerprestaties van onze schoolgaande jeugd verder. Zomerscholen bieden kansen. De resultaten van de studie tonen dat we hierop moeten blijven inzetten.”

Extra inspanningen

Somers en Weyts geven verder aan dat ze komende zomer extra inspanningen doen om lokale besturen en scholen te laten meestappen in de zomerscholen. Ze gaan dit doen door beiden maximaal te ontzorgen bij de organisatie. Denk daarbij aan het uitwisselen van best practices voor het stimuleren van ouders en het aantrekken van leraars.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts: “Zomerscholen zijn één van de positieve zaken die we overhouden aan de coronacrisis. Ze kunnen wonderen doen, zeker voor kwetsbare leerlingen, die zonder zomerschool in september het schooljaar zouden moeten starten met een achterstand. Deze studie bevestigt dat de formule werkt. Het harde werk van de scholen en de lokale besturen die zich hiervoor inzetten werpt duidelijk ook vruchten af”.

“De onderzoekers besluiten dat, als we leerverlies in de zomervakantie echt willen tegengaan, de meer fundamentele vraag uiteraard is of we die vakantie niet voor iedereen moeten inkorten”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “In afwachting daarvan bieden zomerscholen gelukkig enig soelaas.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder