Sla navigatie over

Zonnepanelen op het dak van je buren leggen? Vlaanderen helpt mee.

Al eens over nagedacht? Je buur legt extra zonnepanelen op zijn of haar dak zodat jij die energie goedkoop kan gebruiken. Of waarom niet bibliotheken, scholen of bedrijven die hun daken volleggen en zo zorgen voor groene stroom bij jouw thuis zodat de eigen energiefactuur daalt. “Vandaag is het te complex. We willen het eenvoudiger maken”, zegt minister Rutten, “Vanaf 1 januari brengen we dat op volle snelheid. Om de sneltrein van hernieuwbare energie te laten vertrekken nemen we het paparassenwerk bij de burger of bedrijven weg. Een gespecialiseerd team neemt over en zorgt voor maximale ondersteuning.”

Als je rondkijkt in Vlaanderen valt veel mensen iets op: op veel goedgelegen daken liggen wel zonnepanelen, maar er is vaak nog extra plaats over waar geen panelen worden gelegd. Particulieren en bedrijven voelen vandaag weinig stimulansen om meer zonnepanelen te leggen dan dat ze zelf nodig hebben. Nochtans zou het interessant zijn mochten ze dat wel doen. Daarmee wekken ze een overschot aan energie die herverdeeld kan worden onder zij die geen zonnepanelen kunnen leggen. Daarnaast heb je heel veel goedgelegen daken waar helemaal geen zonnepanelen te bespeuren zijn.

Een voortdenderende trein

Niet iedereen kan echter zomaar zonnepanelen betalen. Of huren een woning en kunnen dus niet zelf beslissen. Minister Rutten: “Mensen horen mooie verhalen over zelf energie opwekken, besparen, delen en slim sturen, maar soms weten ze niet hoe ze er zelf aan moeten beginnen. Wanneer je minder kapitaalkrachtig bent, je een woning huurt of je hebt er gewoon de tijd niet voor: dan dendert de trein van de transitie voorbij zonder dat je weet hoe je er op moet springen”.

Minder paparassen

Daar komt verandering in dankzij de lancering van 12 hulpteams. Daarvoor werd door de Vlaamse regering een belangrijke goedkeuring gegeven om hierin verdere stappen te kunnen nemen. Met die hulpteams helpt Vlaanderen zowel scholen, vzw’s, particulieren als gemeenten om hun daken vol te leggen, binnen een specifieke wijk mét oog voor zij die geen zonnepanelen kunnen leggen. “Concreet kan het bijvoorbeeld gaan over een bibliotheek gebouw waarop men zoveel mogelijk zonnepanelen legt, en waarvan de extra stroom naar huishoudens gaat die sukkelen om hun energiefactuur op het einde van de maand te betalen. Maar zo zijn er tal van projecten die elks hun eigen expertise of juridische uitdagingen hebben. Voor die projecten voorzien we ontzorging en minder paparassen.” legt minister van Binnenlands Bestuur Gwendolyn Rutten uit.

In Vlaanderen zijn er tal van initiatieven die hierin hun eerste stapjes zetten, maar een brede uitrol is complex. Bij personen of organisaties met ruimte over op hun daken, borrelen vragen op zoals: ‘waar kan ik zoveel zonnepanelen installeren?’, ‘hoe zorg ik dat mensen uit de buurt gebruik kunnen maken van de energie?’, ‘En hoe regel ik de onderlinge contracten?’ Om hier een antwoord op te geven, heeft minister Rutten 3 miljoen euro uitgetrokken voor een Fast Team ter plaatse. Zij dokteren de moeilijke juridisch, administratieve of technische vraagstukken uit en zetten innovatieve projecten in gang.

Dit  nieuw initiatief kadert in de algemene doelstelling van het Lokaal Energie-en Klimaatpact. Voor al je vragen kan je terecht bij jouw lokaal energiehuis.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder