Sla navigatie over

“Zorg dat ouders tijdig weten of school open is op stakingsdag”

Scholen zijn in principe verplicht om op een stakingsdag te zorgen voor opvang voor de kinderen, tenzij er dusdanig veel  leerkrachten staken dat een degelijke opvang niet meer georganiseerd kan worden. “Probleem is dat de directies niet steeds vooraf goed weten hoeveel leerkrachten gaan deelnemen aan de staking. Op die manier wordt het dus moeilijk om aan de ouders tijdig te laten weten of de schoolpoorten zullen open zijn of niet,” zegt De Ro.

Hij vraagt daarom aan de minister om na te gaan of er extra maatregelen kunnen genomen worden opdat scholen sneller weten of ze open kunnen zijn of niet en dus ouders sneller op de hoogte kunnen gebracht worden. De Ro wijst er ook op dat het voor vele ouders niet evident zal zijn om op 15 december thuis bij hun kinderen te blijven, indien er geen opvang op school mogelijk is. “Halfweg december zijn bij vele werkende mensen de verlofdagen opgebruikt.”

In het Vlaams Parlement liet de minister weten na te gaan of er inderdaad een extra communicatie naar de scholen moet verstuurd worden om alles in goede banen te leiden op 15 december.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder