Sla navigatie over

Zware beroepen: Van Quickenborne wil geen onderscheid tussen werknemers, zelfstandigen en ambtenaren

Het sociaal overleg over de zware beroepen is afgesprongen. Volgens Open Vld Kamerlid Vincent Van Quickenborne ligt de bal nu in het kamp van de minister. “Een regeling moet objectief zijn én rechtvaardig: er mag geen onderscheid zijn tussen werknemers, ambtenaren of zelfstandigen.”

Sinds 2011 werkt de regering aan een eerlijker pensioensysteem. “De filosofie is eenvoudig: we werken allemaal wat langer voor een hoger pensioen voor iedereen. Zodat niemand zich zorgen moet maken over de oude dag, ook niet onze kinderen”, aldus Van Quickenborne.

Natuurlijk kan niet iedereen tot zijn of haar pensioenleeftijd doorgaan. “Mensen die niet gingen studeren, die jarenlang zware taken hebben uitgeoefend, moeten op onze solidariteit kunnen rekenen. Die moeten wat vroeger kunnen stoppen. Daar zijn we het allemaal over eens. Dat is sociaal. Maar zo’n regeling voor zware beroepen moet ook objectief en rechtvaardig zijn”, zegt het liberale Kamerlid.

Dat houdt in dat de jaren in een zwaar beroep worden vastgesteld aan de hand van objectieve criteria, zoals fysieke belasting, gevaarlijke werkomstandigheden en onregelmatige uren.  Van Quickenborne: “We passen dus voor een ellenlange lijst van zware beroepen, waarbij de beroepsgroepen met een sterke syndicale vertegenwoordiging worden bevoordeeld ten opzichte van anderen. Een ellenlange lijst die de hele pensioenhervorming ook zou uithollen. Het Planbureau moet hier op toezien.”

Minstens even belangrijk is dat de regeling ook rechtvaardig is en geen onderscheid maakt tussen het statuut van de persoon. “Of je nu werknemer, ambtenaar of zelfstandige bent, dat mag niet uitmaken. Iedereen met een zwaar beroep moet kunnen rekenen op solidariteit, zonder onderscheid. Het kan toch niet dat een verpleger in een publiek ziekenhuis vroeger mag stoppen dan iemand in een privaat ziekenhuis? Of dat een technieker bij de NMBS vroeger mag stoppen dan een arbeider in een fabriek? Dat is niet te verdedigen.”

Nu dat de sociale partners na maandenlange onderhandelingen niet tot een akkoord zijn gekomen over de zware beroepen, ligt de bal volgens Van Quickenborne in het kamp van de minister van Pensioenen. “Hij moet nu komen tot een coherente regeling die objectief en rechtvaardig is voor alle mensen die werken in dit land. Hopelijk komt er dan schot in de zaak.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder